Medialność jako kryterium ważności komunikatu

W ramach ostatniego w tym sezonie wykładu z cyklu Pracownia słowa i obrazu Agnieszka Kłos z wrocławskiej ASP opowie o sztuce jako o sposobie komunikowania się we współczesnym zwirtualizowanym świecie.

fot. Andrzej Solnica (źródło: materiały prasowe organizatora)

fot. Andrzej Solnica (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do opisu współczesności używa się często pojęć takich jak nomadyzm, pluralizacja, globalizacja. Upraszczając, można powiedzieć, że świat pełen jest identycznych zjawisk i przedmiotów, które są nietrwałe i nieważne. Mówi się także, że zatarła się granica pomiędzy obiektem a jego obrazem. Coraz częściej, zamiast wchodzić w interakcje z ludźmi i przedmiotami, mamy kontakt z ich wirtualnymi reprezentacjami produkowanymi przez media. Te dynamiczne obrazy pełnią rolę komunikatów, których funkcją nie jest (albo nie jest wyłącznie) umożliwienie porozumienia i ustalenie prawdy na temat rzeczywistości. Jest nią raczej dostarczenie rozrywki i pobudzenie emocji u odbiorców. Społeczeństwo wciąż żąda igrzysk i chleba, czyli medialnego spektaklu i markowego produktu.

Sztuka ma zdolność do obnażania ukrytych mechanizmów przemocy gospodarczej i kulturowej. Sama jednak staje się elementem systemu opartego na produkcji obrazów. Artysta jako nadawca komunikatu musi, aby jego dzieło zaistniało w świadomości odbiorców, przebić się przez informacyjny szum. Spektakularność może uzyskać poprzez wywołanie skandalu, sięgając po tematy, które z dużym prawdopodobieństwem obrażą część widzów i sprowokują ich do reakcji. Może również wciągać widzów do wyimaginowanej wspólnoty opartej na własnej zamienionej w perfomance intymności.

Podczas wykładu Agnieszka Kłos ujawni mechanizmy medialnego spektaklu, w którym sztuka bierze udział. Zagadnienia będzie ilustrować przykładami z własnej praktyki artystycznej oraz historii sztuki. Ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu Pracownia słowa i obrazu odbędzie się w Muzeum Pana Tadeusza w sobotę 16 czerwca.

Prowadząca: Agnieszka Kłos – pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu); od 2012 roku członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), doktorantka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (seminarzystka prof. Ewy Domańskiej). Od 2001 roku redaktorka magazynu „Rita Baum”. Autorka książek prozatorskich nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Cykl Pracownia słowa i obrazu w ramach Otwartych pracowni to różnorodne wydarzenia (warsztaty, wykłady i spotkania) wokół tematów związanych z przenikaniem się sfery języka werbalnego i wizualnego we współczesnej kulturze. W pierwszym sezonie 2017/2018 cykl nawiązywał do wystawy czasowej Różewicz. Bez tekstu. W drugim skupiamy się na literackości malarstwa i malarskości literatury oraz na uwikłaniu fotografii w procesy wirtualnej komunikacji.

Medialność jako kryterium ważności komunikatu
Wykład z cyklu Pracownia słowa i obrazu
16 czerwca 2018 roku, godz. 16.00
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Dodaj komentarz