Nowe życie pomiędzy estakadami

Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza studialny, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie. Projekty można składać do 12 czerwca.

(źródło: materiały prasowe SARP)

(źródło: materiały prasowe SARP)

Budowa kolei aglomeracyjnej i związana z nią zamiana na estakady istniejących nasypów kolejowych dzielących centrum miasta, w sposób zasadniczy zmieni relacje urbanistyczne, architektoniczne jak również komunikacyjne i społeczne w skali aglomeracji krakowskiej. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszary sąsiadujące z przebudowywanymi liniami kolejowymi i bezpośrednio dotyczy przestrzeni położonych w centrum miasta na odcinku pomiędzy Dworcem Głównym i Wisłą. Jednym z głównych zadań wymagających rozwiązania będzie zagospodarowanie i sposób użytkowania przestrzeni, które powstaną pod budowanymi wiaduktami.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania UMK oraz SARP Oddział Kraków ogłaszają międzynarodowy otwarty dwuetapowy konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistycznej oraz architektonicznej dotyczącej zagospodarowania nowych przestrzeni jakie powstaną pod budowanymi wiaduktami oraz w ich pobliżu, uwzględniającej również fakt, że przebudowa kolei spowoduje daleko idące zmiany dotyczące relacji przestrzennych w skali całego miasta.

Przedmiotem pierwszego etapu konkursu jest opracowanie urbanistyczne zawierające propozycję programu funkcjonalno-przestrzennego dla terenów „odzyskanych” dzięki przebudowie, nowe relacje urbanistyczne i komunikacyjne, zagospodarowanie terenów przyległych oraz nowe możliwości kształtowania centrum miasta jakie powstaną po zniknięciu barier w postaci nasypów. Uczestnicy mają przedstawić uszczegółowioną koncepcję rejonu, w którym zlokalizowany będzie przystanek kolei aglomeracyjnej przy Placu pod Halą Targową (na początku ul. Grzegórzeckiej) i związany z nim węzeł komunikacji miejskiej. Koncepcja powinna obejmować propozycje zagospodarowanie zarówno placu, jak i przestrzeni po drugiej stronie wiaduktu (od strony ul. Dietla).

Przedmiotem drugiego etapu konkursu będzie koncepcja architektoniczna fragmentu przebudowywanej linii kolejowej, zlokalizowanego na odcinku pomiędzy ul. Kopernika i ul. Grzegórzecką i obejmująca trzy wskazane przęsła wraz bezpośrednim otoczeniem. Opracowanie powinno obejmować zarówno przestrzenie, które powstaną pod budowanymi estakadami, jak również ich bezpośrednie otoczenie: kształtowanie pierzei sąsiednich ulic i wzajemnych relacji przestrzeni, które dotychczas były rozdzielone. Zwraca się uwagę, że propozycje dotyczące funkcji pod estakadami powinny uwzględniać fakt, że ruch pociągów na wiadukcie generuje drgania i hałas, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w proponowanych rozwiązaniach projektowych.

Głównym celem konkursu jest pozyskanie wielu koncepcji i pomysłów na kształtowanie centrum Krakowa, które będą pomocne w wyznaczeniu kierunków polityki przestrzennej i strategii rozwoju oraz prowadzeniu dialogu i konsultacji społecznych. To poszukiwanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom.

Pula nagród (kwoty brutto) wynosi 155 000 zł – w tym pierwsza nagroda – 70 000 zł, druga nagroda – 50 000 zł i trzecia nagroda – 35 000 zł.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą: Tomasz Bobrowski (Główny Architekt Miasta Krakowa, Przewodniczący Sądu Konkursowego), Jacek Ewý (KSK SARP Kraków, Sędzia referent), Marlena Happach (KSK SARP Warszawa), Piotr Lewicki (KSK SARP Kraków), Stanisław Deńko (MPOIA RP), Krzysztof Drebot (PKP PLK S.A.), Leszek Jasiński (UMK).

Szczegółowy harmonogram, regulamin, załączniki formalne i merytoryczne znajdują się na stronie internetowej SARP O/Kraków.

Konkurs Nowe życie pomiędzy estakadami
Termin przesyłania zgłoszeń: do 12 czerwca 2018 roku
Urząd Miasta Krakowa, SARP O/Kraków

Dodaj komentarz