Urodziny i promocja Dziennika Kazimierza Hoffmana

5 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie upamiętniające urodziny poety Kazimierza Hoffmana oraz promocja jego Dziennika (2000–2008).

Kazimierz Hoffman, „Dziennika (2000–2008)” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kazimierz Hoffman, „Dziennika (2000–2008)” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie będzie prowadził Grzegorz Kalinowski – redaktor ostatniego tomu wierszy Kazimierza Hoffmana pt. Znaki  wydanego w Bibliotece „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” 10 lat temu.

Dziennik (2000–2008) Kazimierza Hoffmana to dwa zeszyty w sztywnych okładkach. Inicjalny zapis w „zielonym” brulionie, zawierającym 192 strony formatu A5, pochodzi z 28 stycznia 2000 roku, ostatni, w „czerwonym” tego samego formatu A5 zawierającym 100 stron, z 27 października 2008. Ten drugi jest zapełniony w trzech czwartych objętości. Diarystyczne zapisy następują w porządku chronologicznym. Skupiają się na wielu wątkach: przede wszystkim, fundamentalnym dla Hoffmana — wątku poezji, wątkach poświęconych centralnej postaci wiary chrześcijańskiej — Jezusowi; filozofii, muzyce, malarstwu oraz życiu prywatnemu. Większość zapisów to jednak wiersze i ich robocze wersje. (…) Dziennik (2000–2008) przybiera w swym kształcie formę niemal poetycką, stanowi ważne dla czytelników Hoffmana dopełnienie jego twórczości – zauważa Grzegorz Kalinowski.

Gościem specjalnym spotkania będzie Iwona Smolka – eseistka, krytyk literacki, powieściopisarka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Prezydium Zarządu Polskiego Pen Clubu, która od 2012 pełni funkcję wiceprezesa PEN Clubu.  Jest autorkom czterech powieści i szkiców krytycznoliterackich poświęconych poezji. Ostatnio w Instytucie Mikołowskim ogłosiła Jawne i zakryte. Szkice o poezji (jeden z nich poświęcony jest  poezji Kazimierza Hoffmana). Jest też autorką słuchowisk opartych na tekstach literackich, m.in. prezentacji poezji Juliusza Słowackiego. 21 lutego 2005 roku Iwona Smolka wygłosiła laudację w czasie uroczystości wręczenia  Kazimierzowi Hoffmanowi Nagrody Funduszu Literatury Polskiego PEN Clubu za całokształt twórczości poetyckiej.  Podczas ogólnopolskiego sympozjum Poznawanie Kazimierza Hoffmana: horyzonty lektury wygłosiła wykład pt. Spójność kadencji.  Jest laureatką wielu odznaczeń m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i nagród m. in. Nagrody Polskiego Radia Złoty Mikrofon.

W części artystycznej z programem Ścieżkami poetów – zbiór piosenek do wierszy poetów polskich m.in.: Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wystąpią Apolinary POlek – śpiew, gitara akustyczna i Piotr Kajetan Matczuk – pianino.

Uroczyste urodziny Kazimierza Hoffmana i promocja jego Dziennika
5 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00
Salon Hoffman, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Dodaj komentarz