O „antywzorcach” w sztuce i kulturze wizualnej

12 czerwca w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się spotkanie wokół książki Antywzorce we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej wydanej przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu. Gośćmi spotkania będą Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Sylwia Kołos i Liliana Piskorska, a rozmowę poprowadzi Karolina Sikorska.

„Antywzorce”, fot. bekarty.pl (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Antywzorce”, fot. bekarty.pl (źródło: materiały prasowe organizatora)

Punkt wyjścia publikacji stanowi idea „antywzorców”, dyskutowana przez Pascala Gielena i Thija Lijstera w artykule Kultura – podbudowa dobra wspólnego w Europie (2015). Zastanawiając się nad sposobami działania współczesnych artystek i artystów, zaproszeni do współtworzenia książki Antywzorce we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej Autorzy i Autorki zdają sprawę z form usytuowania tych działań w złożonym i wieloznacznym polu produkcji kulturowej. Przyglądając się wybranym praktykom społecznym i towarzyszącym im wartościom, rozważają dominujące i opozycyjne wobec nich porządki kulturowe, analizują tryby powstawania alternatywnych narracji. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kultury wizualnej i sztuki. Jest próbą rozpoznania i zmierzenia się z funkcjonującymi w niej wzorami kulturowymi, propozycją krytycznego odczytywania wpisanych i wpisywanych we współczesną kulturę wizualną strategii oporu i normatywizacji. (ze wstępu do książki)

Dariusz Brzostek – dr hab., prof. UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Interesuje się antropologią kulturową, szczególnie audioantropologią, twórczością Stanisława Lema, psychoanalizą Jacques’a Lacana, poezją dźwiękową, muzyką elektroniczną i improwizowaną, horrorem i fantastyką naukową. Uczestniczył w nagraniu i produkcji kilkunastu albumów muzycznych (m.in. z grupami HATI i Molok Mun). Realizował nagrania terenowe w Polsce, Francji, Portugalii, Chinach i Maroku, koncertował w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Autor monografii: Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (2009) i Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem (2014). Współredagował tom Polska literatura fantastyczna. Interpretacje (2005) oraz monografię Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych (2016). Przygotowuje książkę: Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza ponowoczesności?

Aldona Kobus – absolwentka kulturoznawstwa na UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniem kultury popularnej i fanowskiego odbioru oraz zagadnienia historycznego i społecznego uwarunkowania autorstwa, któremu to tematowi poświęciła rozprawę doktorską. Współpracuje z magazynem kulturowo-literackim Szuflada.net, gdzie publikuje felietony i recenzje. Autorka książki Fandom. Fanowskie modele odbioru (2018).

Sylwia Kołos – dr, pracuje w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK, prowadzi zajęcia z historii filmu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa do Badań nad Filmem i Mediami. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu (PISF). Członkini Rady Redakcyjnej „Filmoteki Szkolnej” i autorka książki Nowe kino szekspirowskie. Adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat 90-tych XX wieku (2007). Współredaktor tomów: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (2007), Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów (2012), Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie trans kulturowości (2013), Litteraria Copernicana – Japonia (2014). W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z filmowymi adaptacjami literatury, filmami biograficznymi, relacjami między kinem a polityką, filmowymi wizerunkami współczesnej Azji.

Liliana Piskorska – rocznik 1988, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 obroniła pracę doktorską pt. Pragnienie kontaktu na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych (promotorka Elżbieta Jabłońska). W 2012 roku uczestniczyła w rocznym działaniu Przeprojekt w CSW Toruń. Od 2013 roku członkini Grupy nad Wisłą. Wychowana na wsi, ochrzczona i bierzmowana ateistka, weganka ze względów etycznych, lesbijka. W jej działaniach widoczna jest perspektywa feministyczno-queerowa, feministyczno-anarchistyczna i posthumanistyczna. Działa analitycznie, odnosząc się do kontekstu oraz specyfiki społeczno-kulturowego krajobrazu Polski. Przejawia ciągłe zainteresowanie wytwarzaniem alternatywy wobec heteronormy.

Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, adiunktka w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, kuratorka działań edukacyjnych i artystycznych. Redaktorka publikacji poświęconych sztuce, kulturze wizualnej i edukacji kulturowej m.in.: Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki (2012, razem z Agatą Skórzyńską i Martą Kosińską), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012, razem z Agatą Skórzyńską i Martą Kosińską), Zawód: kurator (2014, razem z Anną Czaban i Martą Kosińską), Błędnik codzienności (2015, razem z Anetą Szyłak). Od 2013 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jako badaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Antywzorce we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej
Redakcja: Karolina Sikorska
Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2018

Spotkanie wokół książki „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej
Goście: Dariusz Brzostek, Aldona Kobus, Sylwia Kołos, Liliana Piskorska
Moderator: Karolina Sikorska
12 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz