• 2018-05-30

4. Kromer Biecz Festival. Muzyczne skarby renesansu

Specjalizująca się w wykonawstwie polifonii średniowiecza i renesansu słynna belgijska formacja Huelgas Ensemble, świętujący jubileusz 70-lecia Chór Polskiego Radia oraz consort viol renesansowych pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett, a w programie arcydzieła polskiej i europejskiej muzyki dawnych wieków – to kolejne dni Kromer Biecz Festival.

Paul Van Nevel (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paul Van Nevel (źródło: materiały prasowe organizatora)

Huelgas Ensemble został założony w 1971 roku przez Paula Van Nevela, w wyniku poszukiwań twórczych w legendarnej Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii. Pełniący funkcję kierownika artystycznego zespołu Van Nevel należy do grona wyspecjalizowanych badaczy prowadzących pionierskie studia nad europejską polifonią z okresu od XII do XVI wieku. Artystę charakteryzuje interdyscyplinarne podejście do oryginalnych źródeł, które umieszcza w szerokim kontekście społeczno-kulturalnym. Huelgas Ensemble ma na koncie występy w ramach festiwalu BBC Proms w Londynie, a także w tak prestiżowych miejscach jak Lincoln Center w Nowym Jorku, Cité de la musique w Paryżu, Filharmonia Berlińska czy Centro Cultural de Belem w Lizbonie.

W wykonaniu Huelgas Ensemble będzie można usłyszeć muzykę polską XV i XVI wieku, w tym pochodzące ze średniowiecza utwory autorów anonimowych: trzygłosową pieśń o św. Stanisławie Chwała Tobie Gospodzinie oraz trzygłosową pieśń ku czci Krakowa Cracovia civitas, skomponowaną do słów Stanisława Ciołka. Dopełnieniem polskiej części repertuaru będzie renesansowa pieśń Słuchajcie mię wszytkie kraje Krzysztofa Klabona, śpiewaka, lutnisty i kompozytora na dworach Zygmunta Augusta, Henryka Walezjusza, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. Należąca do nurtu pieśni historycznej kompozycja do słów Stanisława Grochowskiego pochodzi ze zbioru Pieśni Kalliopy Słowieńskiej na teraźniejsze pod Byczyną zwycięstwo, wydanego drukiem w Krakowie w 1588 roku.

Missa Ut re mi fa sol la autorstwa najwybitniejszego przedstawiciela szkoły rzymskiej Giovanniego Pierluigiego da Palestriny to 6-głosowa msza, której cantus firmus opiera się na melodii pochodzącej z inwencji kompozytora. Zespół wykona dwie części tej mszy: Sanctus i Agnus Dei. Z kolei 6-głosowe Tous les Regretz oraz 8-głosowe Je prens congié to chanson flamandzkiego kompozytora Nicolasa Gomberta, ucznia Josquina des Prez.

Zwieńczeniem koncertu będzie wykonanie Lamentationes Hieremiae (Lamentacje Jeremiasza) jednego z najwybitniejszych kompozytorów późnego renesansu, muzycznego kosmopolity Orlando di Lasso. Usłyszymy trzy 5-głosowe lamentacje na Wielki Piątek, oparte na tekstach z biblijnej Księgi Jeremiasza.

Kolejny wieczór Kromer Biecz Festival należeć będzie do Mikołaja Gomółki i jego Melodii na Psałterz polski, który zaprezentują Chór Polskiego Radia, obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia działalności artystycznej oraz consort viol renesansowych pod kierownictwem Agnieszki Budzińskiej – Bennett.

Melodie na Psałterz polski, z których wybrzmi wybór opatrzony tytułem Psalmy królewskie, to jedyne znane dziś i zachowane dzieło Mikołaja Gomółki, śpiewaka i instrumentalisty na dworze króla Zygmunta Augusta, później na służbie u biskupa Piotra Myszkowskiego w Krakowie. Na kompozycję składa się 150 czterogłosowych utworów do tekstów psałterza Dawidowego, przełożonych na język polski przez Jana Kochanowskiego. Wybitny muzykolog prof. Mirosław Perz tak określił znaczenie dzieła:

Psałterz jest dokumentem kultury polskiej XVI. Dokumentem z pewnością chlubnym. Dowodzi obecności Polski w kulturze europejskiej. Jako taki ma znaczenie nie tylko lokalne. Pozwala poznać fragment muzyki renesansowej jednego z kręgów całości europejskiej, dowodzi wzajemnych filiacji, jak i miejscowej specyfiki.

Koncert Huelgas Ensemble odbędzie się podczas Kromer Biecz Festival w piątek, 3 sierpnia 2018. Chór Polskiego Radia i consort viol pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej – Bennett wystąpi na festiwalu 4 sierpnia.

4. Kromer Biecz Festival
Od 1 do 5 sierpnia 2018 roku
Bieckie Biuro Festiwalowe

Dodaj komentarz