Performans i archiwum w mediach internetowych

Jednym z ważnych pytań, jakie stawia wystawa Inne tańce, dotyczy kwestii współczesnego archiwum. Co w nim gromadzić i jak je budować? Coraz częściej artyści w bezpośredni sposób traktują przestrzeń internetu jako platformę swoich działań, czy też stałe środowisko dokumentacji.

Widok wystawy „Inne tańce” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, fot. Bartosz Górka  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Widok wystawy „Inne tańce” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, fot. Bartosz Górka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Performans i eksperymentalna choreografia są obecne w mediach internetowych, stanowią istotny kanał opisujący dynamikę zjawisk artystycznych, wykraczając poza materialną formę. Klucz percepcji działań jest określany indywidualnie przez odbiorcę. Czy media internetowe mogą być krytycznym archiwum, narzędziem do kontestacji ustalonych kanonów? Stąd ważnym wydaje się pytanie o same media internetowe i ich rolę w kształtowaniu i opisywaniu nowych zjawisk. Czy progresywny rozwój mediów internetowych może być nowym archiwum (i tym samym narzędziem poznawczym), a na ile jest jedynie poznawczą protezą? Te kwestie zostaną poruszone podczas drugiej dyskusji towarzyszącej wystawie Inne tańce.

Moderacja: Zofia Krawiec – pisarka, artystka i kuratorka. Autorka książki Miłosny Performans, Lampa i Iskra Boża (2016 r.), w której opisała dzieła sztuki powstałe pod wpływem silnych emocji związanych z relacjami romantycznymi. Kuratorka wystawy pod tym samym tytułem. Współkuratorowała wystawę 140 uderzeń na minutę, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2017 r.). Kuratorka wystawy Na pozór silna dziewczyna, a w środku ledwo się trzyma, Lokal30 (2018 r.). Jako dziennikarka opublikowała szereg artykułów i wywiadów w najważniejszych polskich magazynach. Przeniosła na polski grunt dyskusję dotyczącą teorii selfie feminizmu, czyli zjawiska, zgodnie z którym młode kobiety używają nowych mediów jako narzędzi w walce o swoją podmiotowość. Autorka instagramowego projektu feministycznego Nuerotic girl, którego jednym z celów jest ujawnianie zakorzenionych w społeczeństwie stereotypów, do których sprowadzane są młode dziewczyny.

Udział wezmą: Małpeczki – superbohaterki kultury i sztuki. Duet, który od 2015 tworzą MariaToboła – artystka wizualna, rzeźbiarka i performerka oraz Maria Magdalena Kozłowska – voice performerka, piosenkarka i reżyserka. Małpeczki to przede wszystkim internetowy „variety show” wypełniony skeczami, piosenkami i gościnnymi występami innych artystów. Usytuowane na granicy video artu, teatru i performansu eseje tematyzują konkretne zagadnienia – śmierć, respekt, proces twórczy, pieniądze. Superbohaterki bazują na powtórzeniu – obie Marie, które łączy fizyczne podobieństwo, wygłaszają tekst jednocześnie, ze staromodną manierą PRL-owskich kociaków. Koleje wcielenia Małpeczek przedstawiają je jako tricksterki, prowadzące program telewizyjny, detektywki, guru, huliganki. Ich przygody były prezentowane przez MSN Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zonę Sztuki Aktualnej w Szczecinie i fundację Bęc Zmiana.

dr Dorota Sosnowska – kulturoznawczyni zajmująca się teatrem i performansem. W latach 2011–2013 asystent naukowy w europejskim projekcie ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance), w latach 2006–2008 współpracowniczka zespołu specjalizacji Animacja kultury. W pracy nad doktoratem zajmowała się historią teatru polskiego okresu PRL, obecnie interesuje się problemem źródła, archiwum, dokumentacji i medialności w nauce o teatrze i performansie. Autorka książki Królowe PRL. Sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014). Redaktorka książek o sztuce: Siedem dni w świecie sztuki (Sarah Thornton, 2011), Między Stanisława Dróżdża (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2011), The Edge of It (Propaganda, 2014). Od 2012 roku pracuje w zespole realizującym projekt Sztuki wykonawcze. Źródła i mediacje finansowany ze środków NPRH. Wiceprezeska Fundacji Propaganda.

Michał Gulik – medioznawca, nauczyciel akademicki UJ, gdzie prowadzi zajęcia z obszaru posthumanizmu i teorii nowych mediów. Absolwent interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Society Environment Technology. Przygotowuje doktorat na temat nowego materializmu. Redaktor w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, stały współpracownik „Dwutygodnika”, publikował m.in. w „Mocak Forum”, „Szumie” i „Ekranach”. Współredaktor książek Remiks. Teorie i praktyki (2011) i Więcej niż obraz (2016). Członek kolektywu ≋h≋o≋m≋a≋r≋, poświęconego filozofii akceleracjonizmu. Kurator wystawy Second Coming Gregora.

Performans i archiwum w mediach internetowych
Dyskusja z udziałem Zofii Krawiec, duetu Małpeczki, Doroty Sosnowskiej i Michała Gulika

30 maja 2018 roku, godz. 18.00
Pracownia, parter Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Dodaj komentarz