Konkurs na Muzeum Książąt Lubomirskich rozstrzygnięty

21 i 22 maja w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyły się obrady jury dwuetapowego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Podczas dwudniowego posiedzenia Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył arch. Maciej Miłobędzki, dokonał wyboru laureatów konkursu ogłoszonego przez Ossolineum Zakład Narodowy im. Ossolińskich i SARP O/Wrocław.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

I nagrodę – w wysokości 45 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – otrzymał zespół WXCA Sp. z o.o. z Warszawy (NR 072, ID 181628), w składzie: Szczepan Wroński, Anna Dobek, Anna Majewska, Marcin Jurusik i Michał Czerwiński.

Jury przyznało I nagrodę za wrażliwość i czytelny gest architektoniczny.

Propozycja umiejscowienia muzeum w obiekcie o typologii miejskiej rezydencji. Odwołuje się do początków muzealnictwa i tradycji mecenatu. Zaproponowano budynek ponadczasowy, łączący nowoczesność z archaicznością, dobrze wpisujący się w miejski kontekst. Organizacja przestrzeni opiera się na przestrzeniach amfiladowych wnętrz, definiując w ten sposób zarówno przestrzenie publiczne, jak również przestrzeń wystawienniczą. Masywność i materialność budynku sprzyjać będzie funkcji muzealnej, ale również daje szansę na stworzenie optymalnych warunków klimatycznych wnętrz bez potrzeby stosowania nadzwyczajnych środków technicznych.

II nagrodę – w wysokości 35 000 zł – przyznano Maciejowi Popławskiemu i Jakubowi Podgórskiemu (Maciej Popławski Pracownia) z Wrocławia (NR 099, ID 582795).

[Projekt został nagrodzony – red.] Za czytelność struktury architektonicznej, będącej wynikiem wielowątkowych analiz. Na szczególną uwagę zasługuje projekt dwukondygnacyjnego holu stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną. Promenada architektoniczna łączy najbardziej charakterystyczne kadry widokowe przestrzeni budynku i miejskiego otoczenia. Rozwiązanie funkcji muzealnych świadczy o dobrym odczytaniu intencji zamawiającego. Pomysłowe rozwiązanie prezentacji makiety Lwowa. Atutem jest duża i funkcjonalna sala audytoryjna.

III nagrodę – 25 000 zł – otrzymał zespół autorski HEINLE, WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O. O. z Wrocławia (NR 001, ID 527171), w skład którego weszli: Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska, Dominika Niewczas,Tomasz Padło, Katarzyna Woszczyna, Małgorzata Oleśkowska i Michał Wasilewski.

Nagrodę przyznano za czytelność generalnych podziałów i dyspozycji przestrzennych, które w połączeniu z prostym układem konstrukcyjnym stworzyły kompozycję elastyczną, podatną na zmiany. Otwarta struktura pozwala na skorygowanie niedoskonałości funkcjonalnych.
Na uznanie zasługuje:
- wejście do przestrzeni wystawowej szerokimi schodami,
- dobrze rozwiązana przestrzeń wystawowa oraz pracownie.
Obawy jury budzi kosztowna i niedoprecyzowana technicznie elewacja.

Ponadto Jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 15 000 zł.

W wyróżnionym projekcie Doroty Tokarskiej i Jesusa J. Ruiza Alonso z Hiszpanii (NR 096, ID 130926) uwagę Sądu Konkursowego zwróciła klarowna dyspozycja planu, dobrze rozwiązana propozycja holu wejściowego. Za trafne uznaje się podjęcie próby kształtowania naturalnego klimatu wnętrz oraz interesujący sposób wprowadzenia światła dziennego do budynku. Jednak sposób skomunikowania sali konferencyjnej z holem muzeum, brak odpowiedniej wielkości foyer oraz nieczytelny układ konstrukcyjny poważnie obniżają wartość pracy. Ponadto trzy kondygnacje podziemne są poważnym problemem budżetowym i technologicznym, a wybór materiału fasadowego budzi wątpliwości wizerunkowe i ekonomiczne.

Projekt zespołu BBGK Architekci Sp. z o.o. z Warszawy (NR 086, ID 791821) – w skład którego weszli: Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki, Martyna Dryś, Zuzanna Jarzyńska, Pamela Krzyszczak, Beata Momot, Urszula Prokop, Jakub Szymański, Jacek Wochowski i Mariusz Wronowski – zwrócił uwagę czytelną dyspozycją planu zbudowanego z czterech skrzydeł zorganizowanych wokół wewnętrznego dziedzińca, zaprojektowanego jako rozszerzająca się ku górze ekspresyjna klatka schodowa. Jednak układ komunikacji w budynku nie rozwiązuje prawidłowo ewakuacji. Brak też spójności pomiędzy formą a detalem klatki schodowej oraz pomiędzy strukturą budynku a projektem elewacji.

Wyróżnienie otrzymali również Ewa Janik, Błażej Janik i Krzysztof Kaczmarczyk – z katowickiego zespołu M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. k. (NR 036, ID 180110). Jurorów ujęła rzeźbiarska forma budynku, uchylająca się ku dołowi, która pozwala na kontakt foyer z najbliższymi ulicami i budynkiem Ossolineum oraz niekonwencjonalny i czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny. Doceniona została dobra interpretacja potrzeb odmiennych grup użytkowników. Uwagę zwróciła też ekspresyjna forma osiągnięta środkami wymagającymi dużego zaawansowania technologicznego i budżetu.

Jury obradowało w składzie: Maciej Miłobędzki – Przewodniczący (architekt O/W SARP), Maciej Hawrylak – Sędzia referent (architekt O/ Wr SARP), Andrzej Poniewierka – Członek (architekt O/Wr SARP), Dariusz Herman – Członek (architekt O/SARP Koszalin), Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Agnieszka Morawińska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Janusz Czop – Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie i Marcin Hamkało – wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Stanowisko Sekretarza Konkursu objęła Sylwia Sikora.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
Obrady jury: 21 i 22 maja 2018 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz