Dalej jest noc. Spotkanie w Bramie Grodzkiej

26 maja Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN wspólnie z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN zapraszają na spotkanie z dr hab. Dariuszem Libionką i Aliną Skibińską wokół książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Spotkanie poprowadzi Adam Kopciowski.

„Dalej jest noc” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Dalej jest noc” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski pod redakcją prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego to dwutomowe wydawnictwo będące podsumowaniem kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów pt. Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942 – 1945. Studium wybranych powiatów. Autorami rozdziałów są Tomasz Frydel, Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Dagmara Swałtek-Niewińska, Karolina Panz, Alina Skibińska, Jean Charles Szurek i Anna Zapalec.

Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań „żydowskich strategii przetrwania” jest bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów w obliczu Zagłady. Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie własne oraz najbliższych. Z chwilą rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł żywić nadal jakiekolwiek złudzenia co do ostatecznych celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach oraz pod domami budowano schowki i bunkry, a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślne kryjówki. Z drugiej – nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy i kryjówki. Tam, gdzie było to możliwe, powstawały siatki przerzutu za granicę, zwłaszcza na Słowację i Węgry.

„Dalej jest noc” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Dalej jest noc” (źródło: materiały prasowe organizatora)

We wszystkich zbadanych powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, ale w pobliskich wsiach – w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od chęci pomocy tychże sąsiadów – chrześcijan, od tego, czy byli w stanie przełamać strach wobec zagrożenia, jakie stanowili dla wspólnoty wiejskiej ukrywający się Żydzi. Nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie antysemityzm ani mechanizmy konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom prawnym, lecz także pisanym i niepisanym regułom życia grupowego.

W trakcie spotkania będzie można nabyć książki w promocyjnej cenie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Lubelskie spotkanie z autorami i książką Dalej jest noc
26 maja 2018 roku o godzinie 17.00
Brama Grodzka w Lublinie

Dodaj komentarz