Triple Bed, Double Scotch, One Pair of Shoes

Ekskluzywny, budowany z użyciem pionierskiej w owym czasie wielkiej płyty winogradzkiej hotel Polonez, został kilka lat temu zmieniony w akademik, noszący cechy samowystarczalnego wieżowca. W nowym Centrum Akademickim jest wszystko, czego potrzeba do życia w XXI wieku – sklep spożywczy z jedzeniem instant, siłownia, barber shop i bar Szybko i Smacznie. W tak komfortowych warunkach opuszczanie budynku staje się opcjonalne; można do woli zażywać przyjemności, wyrzucając następnie śmieci przez okno.

„Triple Bed, Double Scotch, One Pair of Shoes” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Triple Bed, Double Scotch, One Pair of Shoes” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paralela z Wieżowcem J.G. Ballarda nie jest tu przypadkowa – w jego książce mieszkańcy wieżowca robili dokładnie to samo, stopniowo ulegając atawistycznej dezintegracji. Estetyka dawnej świetności miesza się w Polonezie z prowizoryczną, śmieciową przestrzenią późnego kapitalizmu tworząc heterogeniczną mieszaninę, w której warstwy historii gęsto nakładają się na siebie.

Wiszący w holu zakurzony obiekt, praca Urszuli Plewki-Schmidt, zaprojektowany jako integralny element dawnej przestrzeni reprezentacyjnej, jest zarówno reliktem przeszłości i świadkiem przemian; potencjalnym ciałem obcym, wiszącym obecnie pośród kolorowych hamaków i zdjęć Nowego Yorku. Obiekt jest tu łącznikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, reprezentuje pozornie odesłane już do lamusa wątki tekstylne, rękodzielnicze i manualne, które przeżywają dziś renesans w polu sztuki współczesnej.

Konstrukcja Hotelu – tymczasowej przestrzeni mieszkalnej, to koncepcja wyabstrahowania z codzienności. Przejściowość i nietrwałość hotelu związana jest z ciągłym ruchem i byciem w zawieszeniu, pozwala choć na moment uwolnić się od obowiązków dnia codziennego i przynależności do przypisanych nam miejsc i relacji. Możemy ze swojego okna lub barowego stolika obserwować przepływ przypadkowych historii i osób, bo choć hotel przyjmuje gości, to najbardziej znany jest z tych, którzy zatrzymali się w nim na dłużej. Goście złej sławy, celebryci, artyści, czynili z niego tymczasowe domy, miejsca spotkań, czy też istotne ośrodki gromadzące wokół siebie środowisko kontrkultury. Zostawiając nie tylko swoją historię (na zawsze związaną z tym miejscem), ale i pamiątki – na przykład wiele dzieł sztuki na odrapanych ścianach czy serwetkach, zamiast zapłaty za czynsz.

Opuszczenie hotelowych przestrzeni często związane jest z wymianą: pozostawieniem niepotrzebnych przedmiotów i zagarnięciem innych, lecz także intencjonalnym pozostawieniem po sobie śladu (w postaci gestów lub artefaktów).Te mniej lub bardziej wartościowe suweniry mogą z czasem nabierać znaczenia symbolicznego, stać się swego rodzaju kolekcją, budującą historię miejsca. Współcześnie, budowanie prestiżu hoteli, a także innych miejsc komercyjnych (takich jak banki, biurowce, a nawet centra handlowe) wiąże się z procesem uatrakcyjniania ich dziełami sztuki. Już nie kolekcje pozostawione przez twórczych gości, lecz dzieła kupowane i wpasowane w przestrzeń, (podobnie jak niegdyś obiekt-gobelin) mają zaświadczać o świetności tych miejsc. Dziś niezwykle pożądane jako obiekty prestiżu, jutro staną się zakurzonym rupieciem, przestawianym z kąta w kąt i wymagającym kosztownej renowacji. Jaki więc potencjał mają kolekcje tego typu, a jaką ma sama obecność artysty w hotelu, odnotowującego tam swoje obserwacje, tworzącego teksty, piosenki, rysunki? Czy w aktualnych warunkach można krytycznie zamanifestować własną obecność i podmiotowość nie biorąc udziału w dekorowaniu i uatrakcyjnianiu cudzego kapitału? Jak jest to możliwe? Naszym celem jest zadanie tych pytań poprzez wystawę rozpatrującą różne możliwe odpowiedzi w polu sztuki.

W wystawie dążymy do zbudowania refleksyjnej i krytycznej ,,kolekcji” odnoszącej się do wyżej opisanej problematyki, eksplorującej przestrzeń i konteksty dawnego Hotelu Polonez, która choć przez chwilę będzie mogła redefiniować swoje znaczenia.

Artyści: Weronika Bet, Piotr Macha, Julie Chovin, Natalia Daszkiewicz, Michał Dobrucki, Grzegorz Bożek, Mateusz Sadowski, Karolina Babińska, Bartosz Zaskórski/Monika Grażyna Olszewska, Piniak, Zbigniew Taszycki, Markus Liehr, Piotr Sakowski, Azem Deliu, Martyna Hadyńska, Maciej Nowacki, Zuza Klein, Agnieszka Grodzińska, Magda Starska

Triple Bed, Double Scotch, One Pair of Shoes
Organizator: Fundacja Art&Innovation Space w ramach programu Echo Innovation Space
Otwarcie 25 maja 2018 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna od 25 do 27 maja 2018 roku
Student Depot Polonez w Poznaniu

Dodaj komentarz