Historia projektowania graficznego. Premiera

Księgarnia LOKATOR i wydawnictwo Karakter zapraszają na pierwsze (premierowe!) spotkanie wokół książki Historia projektowania graficznego słowackiego krytyka dizajnu Zdena Kolesára w przekładzie Joanny Goszczyńskiej. Polskie wydanie zostało uzupełnione przez Jacka Mrowczyka o polski kontekst, zagadnienia dotyczące projektowania informacji, polskiej szkoły plakatu oraz historii grafiki użytkowej w XXI wieku.

Zdeno Kolesár, „Historia projektowania graficznego” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Zdeno Kolesár, „Historia projektowania graficznego” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Całość rozpocznie się krótką prelekcją Jacka Mrowczyka, który przybliży wybrane zagadnienia projektowania graficznego, w drugiej części spotkanie dołączy Przemek Dębowski z serią bardzo trudnych pytań do współautora polskiej odsłony Historii projektowani graficznego.

Publikacja umieszcza projektowanie graficzne w kontekście społecznym, politycznym i technologicznym. Przedstawia jego ewolucję, zmiany zachodzące w nim pod wpływem osiągnięć cywilizacyjnych oraz próbuje wskazać obszary dzianości projektanta grafika.

Zdeno Kolesár – historyk dizajnu, pedagog, kurator. Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. Uczy w Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania (Vysoká škola výtvarných umení) w Bratysławie oraz Uniwersytecie Tomáša Baty w Zlínie. Autor dwóch czeskich i dwóch słowackich wydań książki Kapitoly z dejín dizajnu (Rozdziały z historii wzornictwa, 1998–2009), słowackiego wydania Kapitoly z dejín grafického dizajnu (Rozdziały z historii projektowania graficznego, 2006) oraz wielu innych publikacji na temat dizajnu.

Jacek Mrowczyk – projektant grafiki użytkowej, redaktor, kurator, pedagog. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Współtwórca i redaktor ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D”, ukazującego się w latach 2001–2016. Autor artykułów i książek poświęconych grafice użytkowej. Pracuje w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykłada w uczelniach w kraju i za granicą, między innymi w Rhode Island School of Design w Providence (USA).

Przemek Dębowski – projektant grafik, współzałożyciel i dyrektor artystyczny wydawnictwa Karakter.

Premierowe spotkanie wokół książki Zdena Kolesára
pt. Historia projektowania graficznego
23 maja 2018 roku o godzinie 19.00
Księgarnia Lokator w Krakowie

Dodaj komentarz