Premiera książki Polska. Eseje o stuleciu

Polska. Eseje o stuleciu to publikacja przygotowana w związku z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Znalazło się w niej blisko 40 tekstów autorstwa najwybitniejszych przedstawicieli polskich uczelni i ośrodków naukowych w kraju.

„Polska. Eseje o stuleciu”, okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

„Polska. Eseje o stuleciu”, okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Autorzy książki podejmują rozważania na temat kształtowania się i rozwoju najważniejszych dziedzin życia narodu polskiego: skomplikowanej i trudnej historii Polski, jej suwerenności i transformacji dziejowej (przemian polityczno-gospodarczych), relacji i tożsamości społecznych, religii, oświaty, zdrowia, literatury i kultury, w tym: muzyki, filmu, sztuk pięknych i architektury. Nie zabrakło także omówienia rozwoju nauk technicznych i przyrodniczo-medycznych.

Pracami nad powstaniem ilustrowanego albumu oraz tej publikacji kierowała powołana z inicjatywy społecznej Rada Programowa, w składzie: prof. Michał Kleiber – przewodniczący, prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Adam D. Rotfeld, prof. Witold M. Orłowski, prof. Andrzej Mencwel, prof. Henryk Samsonowicz, Waldemar Dąbrowski – dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, pisarz Wiesław Myśliwski oraz Bogdan Szymanik – dyrektor wydawnictwa BOSZ, a także autorzy esejów – najwybitniejsi polscy uczeni związani z największymi ośrodkami naukowymi w kraju.

BOSZ to założona w 1994 roku w Olszanicy oficyna wydawnicza specjalizująca się w edycji wielojęzycznych albumów o sztuce, dziedzictwie kulturowym i krajobrazie, których znakiem rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska.

Premiera książki Polska. Eseje o stuleciu
Wydawnictwo BOSZ
Projekt graficzny: prof. Władysław Pluta 

Dodaj komentarz