Obłoki jasne nad tobą. Paweł Huelle po 24 latach

23 maja w Rumi nastąpi prapremiera tomiku wierszy Pawła Huelle Obłoki jasne nad tobą, która połączona jest z wernisażem wystawy ilustracji Artura Majki do wierszy z tego tomu… wydanego po 24 latach przerwy.

Paweł Huelle, „Obłoki jasne nad tobą” (źródło: materiały prasowe)

Paweł Huelle, „Obłoki jasne nad tobą” (źródło: materiały prasowe)

Pewnego dnia w Oliwie o tomiku rozmawiali: Paweł Huelle – pisarz, poeta, mieszkający w Gdańsku – oraz Marek Wittbrot – pallotyn, redaktor, dziennikarz mieszkający w Paryżu przy rue Surcouf, gdzie kiedyś zamieszkiwał i pracował ksiądz Józef Sadzik – założyciel wydawnictwa i Centrum Dialogu, w którym spotykali się Czapski, Herbert, Miłosz i wielu innych… Wiadomym tylko dla siebie sposobem Marek Wittbrot namówił Pawła Huelle, by udostępnił wiersze, które poeta wysyłał w eses mesach do Ewy, która je spisywała do zeszytu, by nie zginęły w czeluściach elektroniki i chmurze. Poeta uległ i zgodził się, by je upublicznić, wydać.

Trafiły te strofy następnie do Artura Majki – artysty mieszkającego w Paryżu, częstego gościa mieszkania na pierwszym piętrze w pallotyńskim domu przy rue Surcouf 23. Artur Majka, namówiony na zrobienie ilustracji do wierszy Pawła Huelle, do słów poety dodał swój oryginalny, malarski komentarz. Dzięki Arturowi Majce powstały obrazy do intymnych wierszy skierowanych do tej jednej – przyjaciółki, kobiety, muzy, wybitnej pianistki…

Później w Paryżu pojawiła się inicjatorka Festiwalu Józefa Czapskiego, szukająca śladów wspomnień po Józefie Czapskim, Elżbieta Skoczek mieszkająca w Krakowie. Po spotkaniu z Arturem Majką i Markiem Wittbrotem, postanawia wydać wiersze Pawła Huelle.

Przedsięwzięciu, jakiego materialnym dowodem są Obłoki jasne nad tobą, patronuje Fundacja SUSEIA, której założycielką i prezesem jest Elżbieta Skoczek.

Tomik będzie dystrybuowany tylko w Internecie poprzez stronę FUDNACJI SUSEIA. 50 egzemplarzy (seria bibliofilska) będzie numerowane i podpisane przez poetę Pawła Huelle i artystę Artura Majkę.

Prapremiera tomu odbędzie się Rumi – miejscowości, w której do 16 roku życia mieszkał Marek Wittbrot – w Stacji Kultura, najpiękniejszej bibliotece świata, zwycięzcy Library Interior Design Awards. Spotkanie poprowadzi Elżbieta Skoczek, wydawca wierszy Pawła Huelle.

Wystawę Obłoki jasne nad tobą można oglądać od 23 maja do 22 czerwca.

Paweł Huelle, Obłoki jasne nad tobą
Fundacja SUSEIA
Prapremiera: 23 maja 2018 roku o godzinie 18.30
Wystawa: od 23 maja do 22 czerwca 2018 roku
Stacja Kultura w Rumi

Dodaj komentarz