Wokół książki Sacrum i postindustrializm

25 maja  w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się promocja książki Marii Zwierz Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy / Sacrum and post-industrialism. Easter Oder islands in Wrocław. History of urban developments.

Maria Zwierz,  „Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy” (źródło: materiały prasowe)

Maria Zwierz, „Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu. Historia zabudowy” (źródło: materiały prasowe)

Publikacja to wspólny projekt wrocławskiego Muzeum Architektury oraz firmy RealCo Property Investment and Development, od 2016 roku właściciela Młyna Maria we Wrocławiu. Impulsem do powstania książki była propozycja zarządu firmy RealCo, aby przybliżyć czytelnikom historię tego średniowiecznego, przemysłowego budynku i jego najbliższego otoczenia. Temat publikacji obejmuje zespół wschodnich wysp odrzańskich: Piaskową, Słodową, dawną Młyńską, Bielarską, Daliową oraz Tamkę.

Autorka rozpoczyna od tworzenia się Śródmiejskiego Węzła Wodnego, a następnie omawia przemiany architektoniczne następujące po sobie w kolejnych epokach. Nie zapomina o losach dawnych mieszkańców tego malowniczego zakątka miasta, także ważnych wydarzeniach, w tym tak dramatycznych jak pożary i powodzie. W książce nie brakuje również informacji o tworzeniu instytucji publicznych, przemysłu zbożowo-młynarskiego, zakładów produkcyjnych, kąpielisk, organizacji prospołecznych oraz rozwoju mostów i żeglugi. Ciekawym elementem zamykającym publikację jest Przewodnik po wyspach, w którym znajdziemy między innymi informację o posesjach znajdujących się na wyspach oraz o losach ich dawnych właścicieli.

Podczas prac nad książką autorka – dr Maria Zwierz, historyk sztuki, obecnie kierownik Działu Architektury Wrocławia XIX i XX wieku w Muzeum Architektury – zgromadziła bardzo bogaty materiał ilustracyjny. W publikacji zamieszczono 217 dokumentów graficznych, w tym map, pocztówek od prywatnych kolekcjonerów, projektów architektonicznych oraz fotografii, także zdjęcia współczesne wykonane dronem. Pokazują one dawną i współczesną zabudowę wysp, także zniszczenia i straty po 1945 roku oraz powolną odbudowę.

Maria Zwierz, Sacrum i postindustrializm. Wschodnie wyspy odrzańskie
we Wrocławiu. Historia zabudowy
. Promocja książki

25 maja 2018 roku o godzinie 16.30
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz