Wystawa Znaki

Wystawa ZNAKI rozpocznie się 17 maja w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Ekspozycja jest dziełem artystów-pedagogów, pracowników Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, swoistym wycinkiem ich bogatego dorobku, próbą sygnalizacji tematów i problemów, których dotykają w swych twórczych poszukiwaniach.

„Znaki”, wystawa, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Znaki”, wystawa, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja obejmuje prace z różnych dyscyplin, w tym: malarstwo, rysunek, grafikę warsztatową oraz cyfrową, fotografię, multimedia i rzeźbę. Oprócz prezentacji zbiorowej, która z samej swej istoty jest ciekawa, poszerzając nasze spektrum poznania i dając możliwość wielokrotnej relacji twórca – odbiorca, wyjątkowości tej wystawie dodaje fakt, że jest ona amalgamatem dzieł artystów będących przewodnikami w twórczej drodze młodych adeptów sztuki, nauczycielami, mistrzami młodego pokolenia. Są to pedagodzy, którzy na co dzień uwrażliwiają młodzież na sztukę, przekazując swoje doświadczenie i wiedzę.

Stylistyka prac prezentowanych na wystawie pozwala dostrzec to, co w sztuce współczesnej najbardziej istotne, a równocześnie reprezentatywne dla poszczególnych artystów. Dzieła tu zaprezentowane są możliwością szerszego kontaktu ze sztuką natchnioną, będącą odzwierciedleniem ponadprzeciętnej wyobraźni artystów. Są to kreacje nasycone pytaniami, niepewnością, myślą filozoficzną, niemalże mistyczne, pozbawione dosłowności, są jak wyzwanie rzucone wyobraźni odbiorcy.

Tytuł ekspozycji, będącej szczególnym dialogiem osobowości twórczych, odnosi się do podstawowych warstw dzieła sztuki, w których znak – signum to zapowiedź czegoś ważnego, to intelektualna, a często i metafizyczna konstrukcja, otwierająca przed nami nowe wymiary. W znaku jest ukryte poznanie, jest on zarazem nośnikiem tajemnicy, swoistego poetyckiego ineffable. Znak jest także formą komunikacji i porozumiewania się, jest ważnym elementem edukacji, swoistą syntezą rodzącą przekaz informacyjny. Znak intryguje, buduje narracje, wyznacza linię porozumienia, pokazuje kierunek. Sam będąc jedynie przyczynkiem,początkiem pewnej przestrzeni, ośmiela nas do szukania poza, do podróży w nieskończoność horyzontu, a przede wszystkim – ku sobie.

Wystawa Znaki
Od 17 maja do 22 lipca 2018 roku
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Kuratorzy wystawy:
Marlena Makiel-Hędrzak, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Krzysztof Gierlach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Dodaj komentarz