Łukasz Drozda o polskiej urbanizacji w Ogniwie

14 maja Spółdzielnia Ogniwo i Fundacja Bęc Zmiana zapraszają na spotkanie autorskie Łukasza Drozdy, wokół jego najnowszej książki Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku, które poprowadzi Karol Kurnicki.

Plakat spotkania z Łukaszem Drozdą (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat spotkania z Łukaszem Drozdą (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polska przestrzeń zurbanizowana – bezładnie zagospodarowana, okraszona barwami elewacji z promocji w marketach budowlanych i wszechobecnością zdezelowanych samochodów osobowych. Do takiej przestrzeni potrzeba przewodnika. Ponad 100 haseł odnoszących się do materialnego wymiaru przestrzeni miejskiej, procesów społecznych i ekonomicznych pozwoli lepiej poruszać się w zawiłościach rodzimej urbanizacji. Leksykon ukazuje się w 15. rocznicę uchwalenia Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Łukasz Drozda – politolog i urbanista. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Leśnego SGGW. Bada zjawiska konfliktowe towarzyszące procesowi społecznego wytwarzania przestrzeni. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Opublikował: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy

Karol Kurnicki – absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2015 roku ukończył doktorat w Instytucie Socjologii UJ, gdzie obecnie realizuje staż podoktorski. Odbył staże naukowe w Culture Theory Space Research Cluster na University of Plymouth (2012) oraz w The Centre for Urban Conflicts Research na University of Cambridge (2014). Współpracował z Urzędem Miasta Krakowa przy procesach rewitalizacji osiedli blokowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich. Współpracuje z kwartalnikiem autoportret.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Krakowskie Księgarnie na Medal 3. edycja prowadzonego przez Fundacja Miasto Literatury. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Kraków.

Łukasz Drozda na spotkaniu wokół książki Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku
14 maja 2018 roku o godzinie 19.00
Spółdzielnia Ogniwo w Krakowie

Dodaj komentarz