24. Jaworskie Koncerty Pokoju

Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy festiwal muzyki kameralnej realizowany od 24 lat. Pierwszy tegoroczny koncert odbędzie się już 13 maja.

Jaworskie Koncerty Pokoju, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jaworskie Koncerty Pokoju, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorem projektu jest Muzeum Regionalne w Jaworze. Dotychczas odbyło się 136 koncertów w tym 45 z udziałem artystów i zespołów zagranicznych. Scenografią wydarzenia jest unikatowe wnętrze Kościoła Pokoju, obiektu XVII-wiecznej architektury wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Kościół Pokoju to wspaniałe świadectwo dawnej architektury zajmuje szczególne miejsce w historii Śląska. Swoje powstanie zawdzięcza postanowieniom pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią, dlatego też został nazwany Kościołem Pokoju. Wybudowany został pod wezwaniem „Ducha Świętego” w latach 1654–1655 jako trójnawowa bazylika tylko z drewna i gliny. Obecnie jest to wyjątkowy obiekt architektury sakralnej wyróżniający się na tle historii sztuki europejskiej 2 poł. XVII w., ze względu na swoją unikatowość i wysokie walory artystyczne, czego potwierdzeniem jest to, że znalazł się wśród najbardziej wartościowych obiektów kultury światowej. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W 2018 roku uświetni on obchody 500-lecia Reformacji na Śląsku.

Jaworski festiwal ma swój specjalny klimat i niepodważalne znaczenie i oddziaływanie w regionie. Słuchacze poznają twórczość znakomitych kompozytorów światowych w najlepszym wykonaniu zespołów kameralnych, orkiestr, chórów i solistów – artystów o powszechnie na estradach świata akceptowanej sławie.

Koncerty rozwinięte na przestrzeni kilku miesięcy w roku są stałym elementem życia społecznego i kulturalnego regionu. Mają ogromne znaczenie edukacyjne. Odbiorcy to społeczności lokalne z obu stron granic bez ograniczeń wiekowych i przynależności do grup społecznych. W ostatnich latach koncerty gromadzą międzynarodowe grono słuchaczy wypełniając Kościół Pokoju.

24. Jaworskie Koncerty Pokoju
Koncery odbędą się kolejno: 13 maja, 2 czerwca, 17 czerwca, 19 czerwca oraz 8 września 2018 roku
Muzeum Regionalne w Jaworze

Dodaj komentarz