Dr Karolina Radłowska gościem Książnicy Podlaskiej

9 maja Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na spotkanie autorskie w ramach cyklu Środy Literackie, którego gościem będzie dr Karolina Radłowska, autorka książki Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

W książce Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana autorka opisuje fenomen żyjącej od wieków na ziemiach polskich mniejszości tatarskiej, jej religię, zwyczaje, obrzędowość i przeobrażenia tożsamości. Bada za sprawą jakich czynników, wewnętrznych i zewnętrznych, społeczności tej udało się zachować własną tożsamość religijną i etniczną oraz dlaczego nie zasymilowała się z większościową grupą polską.

Dr Karolina Radłowska to kustosz muzealny, etnolog (Uniwersytet w Debreczynie na Węgrzech), dr nauk społecznych w dziedzinie socjologii (Uniwersytet w Białymstoku). Na co dzień pracuje w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, gdzie pełni funkcję kierownika Działu Etnografii. Kuratorka ekspozycji muzealnych, autorka książki Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, publikacji naukowych i popularnonaukowych popularyzujących kulturę ludową regionu, a także artykułów poruszających problematykę tatarską.

Spotkanie autorskie z dr Karoliną Radłowską
9 maja 2018 roku o godzinie 17.00
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Dodaj komentarz