Joanna Zakrzewska. Prze-myśleć piękno

7 maja Projektornia Gdański Archipelag Kultury zaprasza na wernisaż prac Joanny Zakrzewskiej Prze-myśleć piękno.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl grafik pt.: Prze-myśleć piękno to czternaście prac obrazujących podstawowe kategorie estetyczne funkcjonujące w sztuce i kulturze japońskiej. Cykl zrealizowany został w postaci swoistego tłumacza wizualnego bazującego na ideogramach budujących nazwę danej kategorii estetycznej. Poprzez graficzne środki wyrazu autorka pragnie uczynić zrozumiałymi znaki pisma, które są nieznane w kulturze zachodniej. Cechą dystynktywną kaligrafii jest komunikowanie na dwóch płaszczyznach: obrazowej i językowej. Autorka próbuje uczynić warstwę językową przezroczystą i przekazać znaczenia jedynie przy pomocy warstwy obrazowej. Jest to jednocześnie próba dotarcia do każdego potencjalnego odbiorcy nieznającego języka oraz kultury japońskiej przy pomocy języka sztuki. Poprzez dobór odpowiedniego stylu pisma samych znaków, poprzez rodzaj narzędzia, dobór tła oraz innych środków wyrazu artystycznego, grafiki te starają się oddać ideę zawartą w japońskich słowach.

Joanna Zakrzewska – japonistka, kaligraf i iluminator, wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, uzyskała doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Naukowo zajmuje się estetyką sztuki japońskiej (monografia Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej). Jest również absolwentką Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminacji i Dziedzin Pokrewnych. W dziedzinie kaligrafii japońskiej jest mistrzem w stopniu II dana Szkoły Kaligrafii Japońskiej Seifū. Prowadzi warsztaty pokazy kaligrafii łacińskiej i japońskiej. Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe i wystawy artystyczne.

Joanna Zakrzewska, Prze-myśleć piękno
Od 7 maja do 25 maja 2018 roku
Wernisaż: 7 maja 2018 roku o godzinie 18.00
Projektornia Gdański Archipelag Kultury

Dodaj komentarz