• 2018-05-02

Gliwice na szlaku żydowskich światów

10 maja Bożena Kubit wygłosi w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – oddziale Muzeum w Gliwicach – wykład pt. Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku. Gleiwitz / Gliwice.

Pocztówka Gleiwitz – synagoga, 1899 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pocztówka Gleiwitz – synagoga, 1899 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna. Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu. Wybierzmy się w podróż do najstarszej górnośląskiej gminy żydowskiej w Białej, odwiedźmy znamienitych przemysłowców w Prudniku, zatrzymajmy się nad Odrą w sercu Górnego Śląska – Opolu i udajmy się do dużych miast, które szczególny rozkwit za sprawą przemysłu przeżywały od II połowy XIX wieku: Bytomia, Gliwic, Katowic i Zabrza.

Zapraszamy w podróż szlakiem żydowskich światów w miastach Górnego Śląska, z których każda przedstawiona zostanie przez historyka zajmującego się dziejami danej miejscowości.

Spotkanie poprowadzi Bożena Kubit – etnograf i muzealnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 1996 roku kierowniczka Działu Etnografii Muzeum w Gliwicach. Autorka cyklu wystaw o wielokulturowości Gliwic i towarzyszących im wydawnictw, a także licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych i popularyzatorskich. W ramach cyklu 2005 roku zrealizowała wystawę i konferencję naukową Żydzi gliwiccy oraz publikację pod tym samym tytułem. Współzałożycielka i wieloletnia prezes Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach Pamięć-Zikaron. Kuratorka przygotowywanej wystawy Żydzi na Górnym Śląsku w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. W 2014 roku uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku. Gleiwitz / Gliwice
Wykład Bożeny Kubit
10 maja 2018 roku o godzinie 18.00
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Muzeum w Gliwicach

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR