NAD_RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

11 maja w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się wernisaż NAD_RYSOWAĆ – Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego. Czym jest tytułowe NAD_RYSOWANIE, które stało się hasłem przewodnim tegorocznej edycji?

„NAD_RYSOWAĆ” – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„NAD_RYSOWAĆ” – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Refleksją nad przekraczaniem rysunkowych granic, więcej niż rysunkiem. Koncepcja tej edycji krąży wokół prostej rady, jaką zostawił po sobie prof. Krzysztof Cander, wybitny pedagog i wszechstronny artysta, która brzmi: Więcej rysować! To więcej zamienione zostaje w NAD_RYSOWANIE, czyli wartość dodaną. Centrum zainteresowania są przekroczenia: W obszarze rysunku klasycznego poszukiwanie jeszcze precyzyjniej odtwarzanej rzeczywistości, a może wyjścia w stronę NAD_REALIZMU? W obszarze rysunku reportażowo-codziennego szukanie przejawów NADaktywności rysunkowej, objawiającej się rysowaniem bez przerwy, na zajęciach, na marginesach, w szkicownikach, na papierze, ale też na wszystkich innych podłożach. W obszarze rysunku eksperymentalnego oczekujemy wyjścia poNAD płaszczyznę, w przestrzeń, poza ściany galerii…

Jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego rozpatrzyła w tym roku 302 zgłoszenia z 30 uczelni z Polski i zagranicy. Do udziału w wystawie zakwalifikowano 91 artystów z następujących uczelni artystycznych: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Sztuki i Designu w Bratysławie, Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Białoruska Państwowa Akademia Sztuki, Państwowa Akademia Sztuk Pięknych w Tibilisi, Petersburska Akademia Sztuki i Przemysłu, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Państwowy w Brześciu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Saxion University of Applied Sciences.

Wystawa RYSOWAĆ to wydarzenie cykliczne organizowane przez pracowników Zakładu Rysunku od roku 2008. Pierwsze edycje miały zasięg ogólnopolski. Aktualnie są to pokazy o charakterze międzynarodowym odbywające się w formule biennale. Na przestrzeni lat prezentowaliśmy prace ponad 600 studentów i absolwentów, będące odpowiedzią na zmieniający się temat wystaw, którego zasadniczym obszarem pozostaje RYSUNEK. Daje nam to szansę obserwacji zmian zachodzących w procesach twórczych jak również sposobach kształcenia artystycznego w obrębie tej dyscypliny.

NAD_RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego
11 maja 2018 roku o godzinie 18.00
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz