Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pt. Przyjazna Przestrzeń Publiczna organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca, a rozstrzygnięcie przewidziano w październiku w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA pod tegorocznym hasłem przewodnim Miasto Poprzemysłowe.

Logo Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'18 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'18 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy konkursu postawili sobie za cel promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Konkurs ma stworzyć możliwość wyboru najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, półpublicznej czy półprywatnej spośród tych, które zostały ukończone w ciągu ostatnich 10 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska, nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach.

Tegoroczna edycja konkursu szczególny nacisk kładzie na tereny i założenia urbanistyczne, obiekty publiczne lub budynki i założenia zabudowy mieszkaniowej związane z przekształcaniem terenów poprzemysłowych (składowych, kolejowych i innych), a także uwzględniające styk terenów poprzemysłowych z innymi terenami mieszkaniowymi, usługowymi czy rekreacyjnymi, które są zlokalizowane zarówno w miastach (różnej wielkości), jak i na terenach pozamiejskich. W tegorocznym konkursie rozpatrywane będą zarówno tereny czy obiekty nowe, jak i rewaloryzowane zachowujące elementy dziedzictwa poprzemysłowego.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA ’18 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie Wrocławskiego Oddziała Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna
Zgłoszenia: do 4 czerwca 2018 roku do godziny 15.00
Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich
Wrocławski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich
Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA 2018

Dodaj komentarz