Wroński i przyjaciele

W latach 1950–1956 Jerzy Wroński studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Jeszcze w trakcie studiów współtworzył z przyjaciółmi Grupę Nowohucką, która zainaugurowała w Krakowie nurt malarstwa materii.

Wroński na Krzywym, fot. Witold Jacyków (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wroński na Krzywym, fot. Witold Jacyków (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wszyscy jej członkowie zostali następnie przyjęci do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Jerzy Wroński pełnił funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Wcześniej przez kilka kadencji był też członkiem zarządu okręgu krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków i rady artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Głównego ZPAP. Od roku 1960 zajmował się także pedagogiką artystyczną, początkowo w Krakowie, następnie na UMCS w Lublinie, a od roku 1975 – w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie utworzył Galerię Uniwersytecką i przez lata odpowiadał za jej program artystyczny.

Na wystawie zaprezentowani zostaną artyści, którzy mieli swoje wystawy w Galerii Uniwersyteckiej w Cieszynie za czasów Jerzego Wrońskiego (m.in. Kidner, Stern, Bereś, Tarasin, Chlanda, Szewczyk, Wiktor), jak również byli studenci Wrońskiego: Lutyński, Smółka, Rudyk, Wisła oraz artyści, którzy z nim współpracowali, głównie członkowie Grupy Nowohuckiej.

Artyści biorący udział w wystawie: Barbara Badera, Jacek Balon, Janusz Baran, Jerzy Bereś, Sławomir Brzoska, Marek Chlanda, Przemysław Dominik, Oskar Folwarczny, Dariusz Gierdal, Witold Jacyków, Julian Jończyk, Jerzy Kałucki, Michael Kidner, Marek Kuś, Piotr Lutyński, Krzysztof Morcinek, Krystyna Pasterczyk, Maria Pinińska-Bereś, Royden Rabinowitch, Katarzyna Raczyńska-Targowska, Jarosław Rodycz, Waldemar Rudyk, Grzegorz Schmidt, Piotr „Smoła” Smołka, Jerzy Sojka, Jonasz Stern, Jarosław Stoch, Beata Studzińska, Andrzej Szewczyk, Janusz Tarabuła, Jan Tarasin, Tomasz Targowski, Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz, Marian Warzecha, Tadeusz Gustaw Wiktor, Piotr Wisła, Jerzy Ziomber

Wroński i przyjaciele
Kurator: Jerzy Trzupek
Od 26 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Dodaj komentarz