Wspólne morze – czyste czy plastikowe?!

Wspólne morze to projekt finansowany ze środków UE. Uczestniczą w nim artyści, naukowcy i przedsiębiorcy, których podstawową misją jest znajdowanie pomysłów na rozwiązanie problemu gromadzenia się odpadów z tworzyw sztucznych na wodach.

„Wspólne morze” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wspólne morze” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Jesteśmy wodą. Bez tej prostej cząstki nie ma życia. Słona lub czysta woda jest życiem i jako ludzie musimy chronić jej czystość przed jednym z największych zagrożeń: odpadami plastikowymi. Dzisiaj woda jest narażona na duże ryzyko z powodu zanieczyszczenia i licznych nieakceptowalnych zachowań ludzi. Dzięki sztuce możemy zrobić coś, aby ją uratować”. (Pablo Dilet, artysta)

Elastyczność i trwałość to główne cechy produktów z tworzyw sztucznych. Właśnie te cechy sprawiają, że plastik stanowi problem, gdy staje się on odpadem. W konsekwencji śmieci plastikowe potrzebują od setek do tysięcy lat, aby ulec degradacji. W 2014 roku naukowcy oszacowali, że w oceanach unosi się 270 000 ton i 5,25 biliona cząstek plastiku. Ponadto ocenili, że na całym świecie liczba śmieci zawierających plastik i znajdujących się w wodach waha się od 4,8 do 12,7 milionów ton rocznie.

Wspólne morze – czyste czy plastikowe?! łączy odkrycia naukowe z dziełami artystycznymi, oferując nowe spojrzenie na ten trudny temat. Wystawa obejmuje prace pięciu zwycięzców międzynarodowego konkursu, który trwał od października do grudnia 2017 roku, a także sto najlepszych propozycji artystycznych zgłoszonych na konkurs.

EUCC poprze naukowo projekty artystyczne, które wprowadzą prezentowane koncepcje na nowy poziom dzięki sojuszowi naukowo-artystycznemu. Prezentowany w muzeum pokaz ma formę wędrownej wystawy. Co więcej, warsztaty dotyczące współtworzenia i imprezy networkingowe w Centrum, a następnie całej Europie, będą otwarte dla zwiedzających w celu podniesienia świadomości i uzyskania skutecznych rozwiązań problemu odpadów z tworzyw sztucznych.

EUCC-D to niemiecki oddział organizacji Coastal & Marine Union, organizacji non-profit zrzeszającej około 500 instytucji, organizacji pozarządowych i ekspertów w 40 krajach. Sieć EUCC obejmuje około 2500 profesjonalistów zajmujących się problematyką zarządzania przybrzeżnego i morskiego. Założona w 2002 roku EUCC-D promuje zrównoważony rozwój wybrzeży i mórz, zwłaszcza Morza Bałtyckiego, poprzez wypełnianie luki między nauką i praktyką na wybrzeżu. EUCC-D zapewnia istotne informacje, konsultuje i kształci praktyków wybrzeża, organizuje warsztaty i konferencje oraz prowadzi projekty demonstracyjne.

The Foundation of Entrepreneurship współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi i europejskimi, takimi jak Światowy Program Działań na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych Global Compact – inicjatywa PRME, Rada Młodzieży Commonwealth, europejska prasa młodzieżowa i wiele innych. Dzięki międzynarodowej współpracy fundacja zapewnia doświadczenie i know-how do realizacji projektu na poziomie europejskim i międzynarodowym. Fundacja na rzecz przedsiębiorczości (Stiftung Entrepreneurship – Faltin Stiftung) ma na celu wspieranie pozytywnego otoczenia dla kultury przedsiębiorczości na całym świecie. Przedsiębiorczość to perspektywa ludzkiej działalności, która ma na celu wywołanie kreatywności i odwagi, wyobraźni i inicjatywy, a także realizację zadań biznesowych i organizacji społecznych.

Hybrid Art Management działa w dziedzinie współczesnej sztuki wizualnej od 2005 roku, dążąc do wyjścia poza klasyczne formy sceny artystycznej i przybliżenia szerszej publiczności węgierskiej i międzynarodowej sztuki współczesnej i wzornictwa.

Od 2010 roku organizują ART MOMENTS, cykl wydarzeń związanych ze sztukami wizualnymi, dzięki którym najnowsza sztuka współczesna staje się bliższa publiczności z kilku europejskich miast, umieszczając dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. Ich program artystyczny, Zenith Art Exchange, został zainicjowany w 2013 roku, aby umożliwić węgierskim artystom zaprezentowanie się poza granicami kraju, a zagranicznym twórcom stworzyć szansę na debiut na Węgrzech. W 2016 roku program był wspierany m.in. przez Contemporary Art Platform Kuwait, Quatar Museums Authority, Abu Dhabi Hub oraz The Cartel Dubai. Punktem kulminacyjnym było współtworzenie przez studentów z uniwersytetów artystycznych z Węgier, Słowacji, Czech i Emiratów rzeźby o wysokości 4 metrów, jako symbolu recyklingu i świadomości ekologicznej.

Projekt został zainicjowany przez The Institute for Art and Innovation.

Wspólne morze – czyste czy plastikowe?!
Kuratorka: Nicole F. Loeser
Koordynatorzy: Weronika Elertowska, Leszek Golec
Od 22 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Dodaj komentarz