VI Kongres Urbanistyki Polskiej w Gdyni

Od 20 do 22 czerwca w Gdyni odbywać się będzie VI Kongres Urbanistyki Polskiej. Tegoroczna edycja Kongresu poruszy tematykę przyszłości miasta.

Logo VI Kongresu Urbanistyki Polskiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo VI Kongresu Urbanistyki Polskiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Temat Kongresu – Jutro miasta – jest oczywistym i zamierzonym nawiązaniem do tytułu ważnego dla współczesnej urbanistyki dzieła Ebenezera Howarda Miasta–ogrody jutra (Garden Cities of Tomorrow), które jest jednym z pierwszych manifestów urbanistycznych kształtujących współczesne myślenie o mieście. Organizatorzy VI Kongresu Urbanistyki Polskiej odwracają to pytanie — bardziej niż o wizjach miasta przyszłości chcą dyskutować o przyszłości miast, które już dzisiaj zamieszkuje większość ludności świata. Chcieliby zobaczyć w globalnej i europejskiej perspektywie, jak będą funkcjonowały nasze miasta za dekadę czy ćwierćwiecze.

Kongresowe dyskusje odbędą się w formie sesji mobilnych oraz pięciu sesji plenarnych – w formie – debat 20 i 22 czerwca.

Debatę otwierającą kongres Jutro mojego miasta. Czy burmistrzowie powinni rządzić światem?, w której wezmą udział Tadeusz Ferenc, Roman Szełemej i Janusz Kubicki poprowadzi Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Piotr Lorens wraz z Wojciechem Szczurkiem.

Debatę zamykającą kongres Miejskie imaginarium. Czy mamy opowieść o jutrze miasta?”, w której wezmą udział Sławomir Gzell, Klaus R. Kunzmann i Joris Scheers poprowadzą merytoryczni koordynatorzy Kongresu — Izabela Mironowicz i Marek Stępa.

Ponadto w trakcie uczestnicy Kongresu zastanowią się, Czy potrzebna jest nam polityka miejska? I kto ma prawo ją definiować?, wezmą udział w dyskusji pt. Koszmar partycypacji czy kształtowanie relacji w mieście obywateli? i rozważać będą, co jest lepsze: Wielkie projekty urbanistyczne czy uczące się sieci miast – co generuje zmiany w miastach?.

Ponadto 21 czerwca przewidziano 12 sesji mobilnych, które odbywać się będą w miejscach, które są dobrą ilustracją omawianej problematyki.

Kongresowi towarzyszyć będzie wystawa Wielkie projekty urbanistyczne w Polsce XXI wieku, ukazująca współczesne projekty zagospodarowania obszarów miejskich na nowe, wielofunkcyjne zespoły zabudowy, które powstały w naszym kraju w ostatnich latach.

Współorganizatorem Kongresu jest miasto Gdynia. Partnerami Kongresu, współpracującymi w rozmaitych obszarach tematycznych są: Miasto Wejherowo, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Stowarzyszenie Integracja, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, Obserwatorium Polityki Miejskiej Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

VI Kongres Urbanistyki Polskiej
Od 20 do 22 czerwca 2018 roku
Gdynia

Dodaj komentarz