Piękno i urbanistyka radziecka

Profesor Bohdan Cherkes, podczas spotkania w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie,  zaprezentuje miasta i projekty urbanistyczne, które najmocniej odsłaniają wyjątkową estetykę urbanistyki radzieckiej.

Bohdan Cherkes, „Piękno i urbanistyka radziecka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bohdan Cherkes, „Piękno i urbanistyka radziecka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Powstały na gruzach Imperium Rosyjskiego Związek Radziecki od pierwszych lat swojego istnienia dążył do głębokiej transformacji społecznej zamieszkujących go narodów. Ten brutalny proces napędzany był przez pośpiesznie realizowaną industrializację i idącą za nią urbanizację. Już w latach dwudziestych XX wieku planiści pracujący w ZSRR przygotowywali awangardowe wizje modernistycznych miast. Dekadę później, jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej, ich miejsce zajęły projekty wyrażające idee realizmu socjalistycznego. To one przesądziły o wyglądzie Związku Radzieckiego odbudowywanego po 1945 roku ze zniszczeń wojennych. Czas odwilży i epoka Chruszczowa otworzyły na nowo architekturę i urbanistykę radziecką na modernizm. Każda z wymienionych epok w odmienny sposób definiowała cele estetyczne przygotowywanych projektów, inaczej patrzyła na problem relacji miasta i piękna.

Bohdan Cherkes – architekt i badacz historii architektury. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Architektury Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, w latach 1991–2001 pełnił funkcję dziekana, a następnie został wybrany dyrektorem Instytutu Architektury tej uczelni. Wykładał na wielu uniwersytetach, w tym w Krakowie, Darmstadt i Wiedniu. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia, jak tożsamość w architekturze i planowaniu miast, rozwój przestrzenny, urbanistyka, historia i teoria miasta. Jest autorem ponad stu naukowych publikacji w Austrii, Chinach, Niemczech, Holandii, Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie.

Wykład prof. Bohdana Cherkesa. Piękno i urbanistyka radziecka
24 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz