Faktory pamięci

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza na Faktory pamięci – wystawę Wojciecha Mendzelewskiego.

Wojciech Mendzelewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Mendzelewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pamięć jednostki funkcjonuje w sposób świadomy lub nieuświadomiony w powiązaniu z pamięcią zbiorową poprzez przywoływanie i interpretację minionych wydarzeń i doświadczeń, kształtuje naszą tożsamość, teraźniejszość i ma wpływ na przyszłość. Niepamięć na równi ze wspominaniem jest czynnością społeczną, osadzoną w ramach świadomości, czyli „strukturach społecznych, które jednoczą nasze myślenie i dzięki którym (nie) dokonują się rekonstrukcje [przeszłości]”.

Celem prezentacji jest postawienie pytań dotyczących pamięci /niepamięci, w aspekcie indywidualnym, zbiorowym, społecznym i kulturowym. Czy lepiej jest pamiętać czy zapomnieć? – to pytanie, obecnie, coraz częściej nam towarzyszy. Pamięć miejsc, zdarzeń, pokoleń. Dialog. Pamięć indywidualna. Pamięć zbiorowa. „Kultura pamięci”. A może wygodniej i łatwiej nie pamiętać… A jeśli trudno nie pamiętać… nie zapomnieć…

Obecna aktywność, tempo funkcjonowania współczesnego świata, szum informacyjny powodują, że stajemy się uniewrażliwieni na przejawy doświadczeń, faktory pamięci. Przywołując słowa J. Assmanna …pamięć kulturowa koncentruje się na takich punktach z przeszłości, które z czasem krystalizują się jako „figury symboliczne”, na których „opiera się nasza pamięć”. Dlatego przestaje ona być nierzeczywista, staje się natomiast rzeczywistością, która ma siłę normatywną i sprawczą w życiu społecznym.

Wojciech Mendzelewski

Wojciech Mendzelewski – urodzony w 1969 r. w Lublinie. Absolwent IWA UMCS w Lublinie. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszko w 1994 r. Doktorat na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w 2007.

Wojciech Mendzelewski. Faktory pamięci
Od 26 do 27 kwietnia 2018 roku
Otwarcie: 25 kwietnia 2018 roku,  godz. 17.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Dodaj komentarz