Sytuacja się zmieniła w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wystawa Sytuacja się zmieniła ma przypominać o Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, która była ważnym elementem wśród stałych wystaw MNK. W związku z wielkim pokazem twórczości Stanisława Wyspiańskiego, ekspozycja sztuki XX wieku została zamknięta. Po zakończeniu prezentacji Wyspiańskiego, wróciła w nowym kształcie jako Galeria Sztuki XX i XXI w.

Marcin Maciejowski, „Sytuacja się zmieniła” , 2010 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Maciejowski, „Sytuacja się zmieniła” , 2010 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sytuacja się zmieniła to czasowy pokaz 100 wybranych przez kuratorów prac. Są to głównie dzieła znane z poprzedniej wystawy, uzupełnione o nowe nabytki. Zamysłem wystawy jest prezentacja polskiej sztuki XX wieku w sposób nieortodoksyjny. Nie będzie to ani układ chronologiczny, ani dydaktyczny wywód o prądach artystycznych. Pragniemy pokazać odmienność sztuki XX wieku na tle historii sztuki.

Istnieją cywilizacje, w których zmiany stylistyczne i cele artystyczne nie zmieniały się przez całe tysiąclecia. W sztuce europejskiej cykl historycznych przemian stylistycznych trwał około 100 do 200 lat. Nierozwinięte pączki kwiatów wczesnego gotyku stopniowo usychały, podobnie działo się z barokowym akantem, renesansowym i manierystycznym rollwerkiem, gotyckim maswerkami i innymi ornamentami. Cele sztuki były stałe – gloryfikacja władzy boskiej i feudalnej, dydaktyka religijna, przypowieści mitologiczne. Wiek dwudziesty zasadniczo odmienił i formę i treść. Kierunki powstawały co parę lat, czasami równolegle do siebie. Zamiast statecznego, powolnego procesu zmian, w przestrzeni sztuki prądy artystyczne znalazły się w niemal chaotycznym, bezustannym ruchu. Kolejne izmy pączkowały, nawarstwiały się, wpadały w kolizje. Nowa treść kwestionowała stare zasady. Zamiast gloryfikacji władzy nastąpiła jej krytyka. Zamiast bezustannego betonowania porządków społecznego i religijnego nastąpiła ich dekonstrukcja. Rozpad, groteska, przypadek, absurd, paradoks, a nade wszystko krytyka, to pojęcia, które zaabsorbowały artystów. Wystawa sztuki XX wieku będzie kalejdoskopem tych zjawisk.

Wernisaż połączony będzie z prezentacją nowych nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie – dzieł sztuki polskiej XX wieku, które znajdą się na wystawie.

Sytuacja się zmieniła
Od 19 kwietnia do 29 grudnia 2018 roku
Otwarcie wystaw: 19 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00
Muzeum Narodowe w Krakowie

Dodaj komentarz