Nagrodzeni i wyróżnieni tytułem Zabytek Zadbany 2018

18 kwietnia podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, ogłoszono laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2018.

Zabytek Zadbany 2018 (źródło: materiały prasowe NID)

Zabytek Zadbany 2018 (źródło: materiały prasowe NID)

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w tym roku odbyła się w Zamościu. Gospodarzami spotkania byli: Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość. Uroczystość honorowym patronatem objęła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski i Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

Nagrodę w kategorii utrwalenie wartości zabytkowej obiektu otrzymała Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecnej katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie.
Wyróżnieniami w tej kategorii doceniono:

  1. Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie,
  2. Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie,
  3. Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie.

Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie, zdobył nagrodę w kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu.

Z kolei Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów, woj. wielkopolskie, nagrodzono w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych. Wyróżnienia otrzymały:

  1. Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie,
  2. Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie.

W kategorii architektura i konstrukcje drewniane przyznano dwa wyróżnienia:

  1. Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie,
  2. Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie.

Nagrodę w kategorii architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne doceniono dawną halę walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie, a wyróżnienie otrzymała Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie.

Nagroda w kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem otrzymał Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie.

Ogłoszenie laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2018
18 kwietnia 2018 roku
Zamość

Dodaj komentarz