Shared history – Splecione losy

Shared history – Splecione losy to prezentacja prac multimedialnych tandemu artystów pracujących w Gdańsku: trójmiejskiej artystki wizualnej Agnieszki Wołodźko i syryjskiego reżysera Ibrahima Mouhanny. Prace site-specific nawiązują do idei tolerancji dla innych religii i narodowości oraz szeroko pojętego ekumenizmu. Ich wyjątkowość podkreślona jest miejscem, w którym będą prezentowane. Centrum św. Jana jest swoistym pomnikiem wielonarodowości Gdańska. Znajdujące się w nich dzieła sztuki, epitafia, kaplice a nawet pomieszczenia nawiązują do włoskich, niemieckich, czy holenderskich fundatorów i duchownych, ważnych dla historii budynku.

Ibrahim Mouhanna, Projekt „Shared History | Splecione losy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ibrahim Mouhanna, Projekt „Shared History | Splecione losy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nie bez znaczenia jest również kontekst geograficzny: Gdańsk zawdzięczał swój rozwój i piękno wielu przybyszom z dalekich krain: Niderlandów, Niemiec, Szkocji, Francji i innych miejsc. Byli wyznawcami różnych religii: katolicyzmu, protestantyzmu, judaizmu… Dziś nazwalibyśmy ich imigrantami lub uchodźcami. Osiedlali się tutaj wykorzystując swoje talenty i umiejętności w służbie miastu. Setki tych „pojedynczych narracji” zarówno nowych, jak i dawno tu osiadłych gdańszczan splotły się, tworząc niepowtarzalną strukturę architektoniczną i intelektualną miasta.

Prezentowana w Centrum św. Jana wystawa ma być refleksją nad dzisiejszym miastem i jego architekturą oraz wpływem pojedynczych losów na tkankę miasta i w konsekwencji pamięć zbiorową jego mieszkańców. Porusza temat tolerancji, solidarności i integracji, ukazując Gdańsk jako miasto otwarte. Ekspozycja będzie dostępna do zwiedzania z przewodnikami  nowymi gdańszczanami i gdańszczankami (którzy przybyli do nas m. in. z Włoch, Ukrainy, Czeczenii, Białorusi i Rosji) w ich ojczystych językach. Będzie to okazja do wysłuchania jednostkowej narracji, spojrzenia na nasze miasto z innej perspektywy, ale w „naszej” wspólnej przestrzeni.

Czekając na Paolo Dall’Oglio. Agnieszka Wołodźko (Polska) współpraca Ibrahim Mouhanna

Instalacja site-specific zaaranżowana tak, by miała w niej swój udział również publiczność. Praca odnosi się do postaci włoskiego jezuity Paolo Dall’Oglio, który przez 30 lat mieszkał w Syrii. Odbudował mieszczący się 80 km na północ od Damaszku klasztor św. Mojżesza Abisyńskiego i zorganizował tam ekumeniczną wspólnotę – miejsce spotkań syryjskich chrześcijan i muzułmanów. Był pacyfistą, popierał opozycję anty-Assadowską. W 2013 r. został porwany i ślad po nim zaginął.

Agnieszka Wołodźko – artystka, kuratorka i badaczka kultury, prezeska zarządu Fundacji „Kultury ponad kulturą”. Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, obroniła doktorat w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Realizuje projekty międzynarodowe w obszarze dialogu międzykulturowego oraz zagadnień przestrzeni i sfery publicznej. Tworzy akcje, fotografię, instalacje, prace dźwiękowe, projekty kuratorskie i realizuje warsztaty artystyczne dla różnych grup społecznych.

UnderWeAre. Ibrahim Mouhanna (Syria, Szwecja) współpraca: Agnieszka Wołodźko

Film jest artystycznym autoportretem Ibrahima. On sam mówi: „W filmie stawiam pytanie o to, kto nas kontroluje, nasze życie, nasz umysł. My sami? Nasi ojcowie? Nasz rząd? Ksiądz albo imam? Kto uczynił nas takimi osobami, jakimi jesteśmy dziś ? Kto miał na nas wpływ?” W filmie UnderWeAre artysta próbuje zbliżyć się do samego siebie. Dzieli się osobistymi historiami i doświadczeniami. „Chcę przekazać innym ten wewnętrzny dialog, zwłaszcza Polakom w tym szczególnym okresie, jakiego teraz doświadczają”.

Ibrahim Mouhanna – jest syryjskim uchodźcą mieszkającym w Szwecji. Pracował jako dziennikarz i dokumentalista w opozycyjnej telewizji w Damaszku. Po wybuchu rewolucji, próbował pracować dla tej samej stacji telewizyjnej w Dubaju. Ostatecznie znalazł schronienie w Szwecji.

Ibrahim Mouhanna, Projekt „Shared History | Splecione losy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ibrahim Mouhanna, Projekt „Shared History | Splecione losy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Shared history – Splecione losy to projekt, podczas którego artyści z Polski, Łotwy i Szwecji tworzą wspólne prace z artystami z Syrii, którzy swój nowy dom odnaleźli w Szwecji. Owocem tego artystycznego dialogu międzykulturowego są prace prezentowane podczas wystaw w Gdańsku, Rydze i Sztokholmie. Ideą projektu jest prezentacja historii jako splotu jednostkowych doświadczeń, które razem składają się na portret wielonarodowego i wielokulturowego kraju. W polskiej odsłonie projektu patrzymy na Gdańsk przez pryzmat jego historii jako miasta, do którego „Każdy przyniósł, co miał najlepszego” – cytując tytuł książki Mieczysława Abramowicza

Projekt znalazł się w 2016 r. wśród 12 zwycięskich projektów (z 274 ubiegających się o dofinansowanie) programu Kreatywna Europa wspierającego integrację uchodźców poprzez projekty kulturalne, audiowizualne i międzysektorowe, sprzyjające włączeniu społecznemu uchodźców, zwiększaniu wzajemnego zrozumienia, rozwijaniu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz tolerancji i poszanowaniu innych kultur.

Shared history – Splecione losy
Od 20 kwietnia do 3 czerwca 2018 roku
Wernisaż: 20 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum św. Jana w Gdańsku

Dodaj komentarz