Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza 9. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 czerwca.

Logo Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2018 (źródło: materiały prasowe SARP)

Logo Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2018 (źródło: materiały prasowe SARP)

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata, a jej celem jest promowanie wysokiej jakości architektury współczesnej poprzez nagradzanie projektantów lub zespołów projektantów oraz inwestorów najlepszych realizacji architektonicznych, wpisujących się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego, kształtujących przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniających w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne oraz nawiązujących w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie): architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna.

Do składania zgłoszeń konkursowych uprawnieni są:architekci, biura i pracownie architektoniczne, stowarzyszenia i izby architektów, inwestorzy, instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego oraz organy administracji publicznej.

W skład sądu konkursowego 9. edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza wchodzą:

  • Stanisław Deńko – Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków,
  • Oskar Grąbczewski – OVO Grąbczewscy Architekci,
  • Krzysztof Ingarden – Członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków,
  • Konrad Myślik – Publicysta, krytyk architektury,
  • Ewa P. Porębska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Architektura-Murator”,
  • Zenon Remi – Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Sądecko-Podhalański,
  • Janusz Sepioł – Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego,
  • Małgorzata Tomczak – Redaktor Naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”,
  • Paweł Zieliński – Prezes Zarządu Mofo Architekci Ma Sp. z o.o. Sp.k.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków przy Placu Szczepańskim 6. Szczegółowe informacje oraz pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora.

IX Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza
Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca 2018 roku
SARP Oddział Kraków

Dodaj komentarz