XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Graficznym na Ekslibris. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca.

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Gliwice 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekslibrisu zarówno w zakresie klasycznych metod graficznych, jak i z uwzględnieniem nowych technologii.

Na Konkurs można nadsyłać prace nawiązujące do tradycji ekslibrisu, podkreślające związek z książką w każdej formie (drukowanej i elektronicznej) oraz wskazujące indywidualne przeznaczenie (dla osoby, instytucji) lub kommemoratywne (poświęcone pamięci osoby nieżyjącej).

Konkurs jest skierowany do osób dorosłych, a uczestnik może przesłać dowolną ilość prac wykonanych w latach 2015-2018 w dowolnej technice graficznej.

Prace należy przesłać do 15 czerwca na adres pocztowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach lub e-mail konkursowy.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

  • Grand Prix – statuetka oraz 5 000 zł,
  • Nagroda za ekslibris drukowany – 2 500 zł,
  • Nagroda za ekslibris cyfrowy – 2 500 zł,
  • Wyróżnienia honorowe i nagrody specjalne.

Ceremonia wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy odbędą się w październiku 2018 roku w Gliwicach. Prace zakwalifikowane do udziału w wystawie ukażą się w publikacji pokonkursowej.

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

XII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris
Termin nadsyłania prac: 15 czerwca 2018 roku
Rozstrzygnięcie: październik 2018 roku
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Dodaj komentarz