Nienaruszalność grobu a przepisy judaizmu

25 kwietnia Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie zaprasza na spotkanie z Aleksandrem Schwarzem (Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy Żydowskich przy Naczelnym Rabinie Polski Michaelu Schudrichu), który omówi kwestię nienaruszalności grobu w świetle przepisów judaizmu.

Teren przedwojennego cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu obecnie w obrębie terenu poobozowego KL Plaszow, fot. Kamil Karski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Teren przedwojennego cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu obecnie w obrębie terenu poobozowego KL Plaszow, fot. Kamil Karski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy zapraszają do rozmowy o sposobie traktowania miejsc pochówków zgodnie z zasadami judaizmu. Punktem wyjścia będzie wspólne doświadczenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy Żydowskich, które zrodziło się w trakcie prac nad upamiętnienie obozu Plaszow.

Spotkanie rozpocznie objaśnienie, czym jest halacha – zbiór zasad judaizmu. Zaprezentowane zostaną jej ogólne reguły i sytuacje, gdy stosuje się je w praktyce. Znajdzie się również odniesienie do tradycji judaizmu, by wyjaśnić m. in. dlaczego podczas badań archeologicznych w przestrzeniach poobozowych (miejscach pamięci) – i na cmentarzach żydowskich konieczna jest współpraca z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy Żydowskich. Na konkretnych przykładach wyjaśnione zostaną sytuacje zarówno najbardziej typowe, jak i wymagające szczególnej uważności i troski.

Nienaruszalność grobu a przepisy judaizmuSpotkanie z Aleksandrem Schwarzem
25 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00
Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie

Dodaj komentarz