Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy rozdane

16 kwietnia w Zachęcie odbyła się gala wręczenia Nagród Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch honorowych wyróżnień będących wyrazem uznania za całokształt dotychczasowych działań – za pomysł, społeczną inicjatywę oraz konsekwentną realizację. To także uhonorowanie ludzi, którzy potrafili idee przekuć w niezależne instytucje.

Rozdanie Nagród Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy za rok 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rozdanie Nagród Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy za rok 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laureatami edycji 2017 Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy zostali:

Redakcja Magazynu „Szum” — Jakub Banasiak, Adam Mazur, Karolina Plinta

[...] Dorobek współtwórców „Szumu” – Jakuba Banasiaka i Adama Mazura – predestynowałby każdego z nich do indywidualnej nagrody Krytyki Artystycznej. Jury zadecydowało wszakże przyznać nagrodę zespołową, podkreślając tym samym wartość współpracy, umiejętność stworzenia twórczego zespołu, co jest szczególną, nieczęstą zdolnością. Dzięki temu powstało pismo traktujące o sztuce rzeczywiście „w rozszerzonym polu”. Rozszerzonym nie tylko przedmiotowo, lecz przede wszystkim intelektualnie. Pismo o wyrazistym profilu, ale nie zdominowane ideologicznie. Odważne, czasem ostre w sądach, ale sprawiedliwe, wolne od zajadłości. Ujawniające swe kryteria i upodobania, ale śmiało zapuszczające się w dziedziny wyparte, nieoczywiste, poza mainstreamem. Bardzo ciekawe wszystkiego co się w sztuce i wokół niej dzieje – co najwyraźniej ukazują bogate działy recenzyjne. Ale też nie zapominające o przeszłości, bez której czasem nie sposób zrozumieć tego, co dzisiaj. [...]

(fragment z laudacji prof. Marii Poprzęckiej)

Bożenna Biskupska i Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Nagroda im. Jerzego Stajudy dla Bożenny Biskupskiej i Fundacji In Situ, założonej wspólnie z Zygmuntem Rytką, za stworzenie w Sokołowsku trwałego miejsca dla sztuki, za poświęcenie na ten cel całego swojego czasu, pracy i majątku; za niezłomny upór w pokonywaniu przeszkód i wielki optymizm, które razem połączone pozwalają na podnoszenie z ruin budynków dawnego sanatorium; za niezwykłą energię, która emanując przyciąga i przekonuje innych artystów, kuratorów i animatorów do wspólnego budowania, jedynego w swoim rodzaju, nieustającego „Festiwalu Sztuki” składającego się z Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty, Festiwalu Filmowego Hommage á Kieślowski, Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, działalności Kinoteatru Zdrowie i Sanatorium Dźwięku. [...]

(fragment z laudacji Pawła Sosnowskiego)

Laudacje wygłosiła Hanna Wróblewska (w imieniu prof. Marii Poprzęckiej) dla Redakcji „Szumu” oraz Paweł Sosnowski dla Bożenny Biskupskiej i Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ.

Rozdanie Nagród Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy za rok 2017
16 kwietnia 2018 roku

Dodaj komentarz