Zabytek Zadbany w Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W Polsce jego idea realizuje się poprzez uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania. To właśnie tego dnia podczas uroczystej gali w Zamościu przedstawieni zostaną laureaci i wyróżnieni w prestiżowym konkursie Zabytek Zadbany 2018.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (źródło: materiały prasowe NID)

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (źródło: materiały prasowe NID)

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jury w składzie: prof. dr hab. Andrzej Koss (wiceprzewodniczący), Mariusz Czuba, dr Małgorzata Gwiazdowska, dr inż. arch. Jan Janczykowski poddało ocenie jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach zgłoszonych do konkursu. Podczas obrad wyłoniono listę nominowanych.

W kategorii utrwalenie wartości zabytkowej obiektu nominowane zostały:

 • Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecnej katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie,
 • Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie,
 • Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie,
 • Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie.

Nominację w kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu otrzymał Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie.

W kategorii adaptacja obiektów zabytkowych nominowano:

 • Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie,
 • Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrowie, woj. wielkopolskie,
 • Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie.

W kategorii architektura i konstrukcje drewniane nominacje otrzymały:

 • Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie,
 • Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie.

Nominacje w kategorii architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne:

 • Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie,
 • Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie.

Nagrodę w kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem otrzymuje Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie przedstawieni zostaną podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 18 kwietnia w Zamościu.

Szczegółowe informacje nt. wszystkich nominowanych zabytków znaleźć można na stronie NID-u.

Ogłoszenie laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2018
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
18 kwietnia 2018 roku
Zamość

Dodaj komentarz