Szymon Wróbel – promocja książki Obrazy mimo woli

W piątek 20 kwietnia odbędzie się spotkanie autorskie oraz promocja książki prof. Szymona Wróbla pt. Obrazy mimo woli. Wokół obrazu myśli Georges’a Didi-Hubermana. 

„Obrazy mimo woli. Wokół obrazu myśli Georges'a Didi-Hubermana” Szymon Wróbel, baner (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Obrazy mimo woli. Wokół obrazu myśli Georges'a Didi-Hubermana” Szymon Wróbel, baner (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wiemy jedynie, że skazani jesteśmy na obrazy mimo woli i wolę mimo obrazów, wiemy jedynie, że obrazy jeszcze nie istnieją.” – to ostanie zdanie z nowej publikacji profesora Szymona Wróbla stanie się prowokacją do dyskusji trzech humanistów: prof. Mirosława Loby, prof. Krzysztofa Rutkowskiego i autora. Spotkanie zaproszonych pisarzy, świetnych znawców historii i teorii literatury zafascynowanych sztuką i psychoanalizą, gwarantuje wysublimowaną przygodę z filozofią szabrownictwa. Zaskakujący wynik rozważań autora nad obrazem myśli Georgesa Didi-Hubermana, Sigmunda Freuda, Michela Foucaulta, Henriego Bergsona, Erwina Panofskiego odkrywa głębokie „rozdarcie” i skłania do postawienia i przytoczenia wielu pytań:

Czy oko historyka sztuki to oko biohistoryka zajmujące się bilansem życia i śmierci?
Co to znaczy, że człowiek został „stworzony na obraz” Boga?
Czym jest INNE obrazu?
Czy praca historyka sztuki to dzisiaj praca filozofa w klinice?
Czym jest symboliczność symptomu?
Czy oko jest zawsze ofiarą obrazu, który wdziera się do naszego wnętrza niczym trucizna?
Czy de-montaż obrazu jest warunkiem montażu wspólnoty?
Jak odzyskać uzmysłowienie, wrażliwość i gest czułości?

W opublikowanej rozprawie profesor Szymon Wróbel swoje refleksje odnosi do twórczości Alberto Giacomettiego, Damien’a Hirsta, Giuseppe Penonea, Bertolta Brechta, Jeana-Luc Godarda czy Claude Lanzmanna. Jeśli towarzyszyć będziemy autorowi także w oglądzie Atlasu obrazów Mnemosyne Aby’iego Warburga i Ikonografii fotograficznej Salpêtiière pozostającej w służbie M. Charcot przekonamy się, że „historyk sztuki to samorzutny filozof zajmujący się tyleż krytyką co kliniką”. Ponieważ „wspólnota rodzi się raczej we współzjawianiu się i we współdzieleniu się”.

Publikacja Obrazy mimo woli. Wokół obrazu myśli Georges’a Didi-Hubermana jest pierwszym zapisem wykładu z cyklu Wyzwania Sztuki, który został wygłoszony przez prof. Szymona Wróbla w galerii 31 marca 2017 roku.

Szymon Wróbel – promocja książki Obrazy mimo woli
20 kwietnia 2018, godz. 18.00
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
Kalisz

Dodaj komentarz