• 2018-04-13

Orient Express w Poznaniu

Orient Express, luksusowy pociąg kursujący od 1883 roku na trasie Paryż – Istambuł był symbolem narracji kolonialnej, dominującej w kulturze społeczno-symbolicznej do drugiej połowy XX wieku.

„Orient Express” (źródło: materiał prasowe organizatora)

„Orient Express” (źródło: materiał prasowe organizatora)

Poszczególne miasta, w których pociąg się zatrzymywał, wyznaczały rytm, który rozciągał się globalnie nad życiem kulturalnym i gospodarczym pozostałych miast i państw – peryferii.

Obecnie ten wertykalny i hierarchiczny model zastępowany jest przez nowy – poziomą koniunkcję zdarzeń, która redefiniuje pojęcia centrum i peryferii, co także przejawia się w zmianach zachodzących w obrębie historii sztuki, włączającej pełnoprawnie w swój dyskurs zjawiska ze świata sztuki, zachodzące we wszystkich zakątkach ziemi. Proces ten, dopuszcza także nieustanne negocjacje między nowymi (starymi) centrami, peryferiami i subperyferiami.

Wystawa prezentowana w Dużej Scenie UAP stara się przyjrzeć temu stanowi rzeczy w zakresie strategii artystycznych oraz estetyk, szczególnie uwzględniając kontekst historyczny i geopolityczny naszego kraju.

Artyści: Sławomir Brzoska, Centrala Rybna, Paweł Jaszczuk, Ewa Kulesza, Paulina Piórkowska, Janek Simon, Max Skorwider, Michał Warda

Orient Express
Od 12 kwietnia do 20 maja 2018 roku
Duża Scena UAP w Poznaniu

Dodaj komentarz