Maciej Gąbka. After Positive w Galerii AT

16 kwietnia w Galerii AT w Poznaniu otwarta zostanie wystawa After Positive Macieja Gąbki.

Fot. Maciej Gąbka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Maciej Gąbka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maciej Gąbka należy do wyróżniających się i aktywnych artystów młodej generacji. W jego dotychczasowych realizacjach artystycznych dużą rolę odgrywała problematyka filozoficznych rozważań, odnosząca się przede wszystkim do epistemologicznej nierozstrzygalności pojmowanej jako pozytywowo-negatywowa metafora. Realizowane przez niego grafiki czy instalacje / obiekty, stanowią swego rodzaju abstrakcyjne „modele” postrzegania rzeczywistości percepcyjnej, w których głównym kontekstem jest refleksja nad jej (nie)poznawalnością.

Należy wyróżnić tu pojęcie transparentności, które stanowi punkt wyjścia dla wielu jego realizacji. Każdy przezroczysty materiał (w pracach używa zazwyczaj przezroczystych płyt plexi), na którym drukowana jest odbitka lub z którego wykonywany jest obiekt, nie ingeruje w odbiór obrazu rzeczywistości widzialnej, ponieważ z konwencjonalnego, apriorycznego założenia nie stara się go skorygować ani na niego wpłynąć, lecz stanowi jeden z elementów aprobowanego otoczenia.

Pozytywowo-negatywowa metafora, która stanowi mój nadrzędny środek wyrazu w działaniach twórczych i teoretycznych, nieuchronnie sprowadza się do nierozstrzygalności. Wynika ona z błędnych, ludzkich założeń i kulturowych, utartych nawyków, które dodatkowo potęgują nieuchwytność owego stanu – mówi artysta.

W tekście do katalogu ostatniej wystawy artysty Marta Smolińska pisała:

After Positive trochę nas zwodzą, zacierając klarowność granicy pomiędzy obecnością a nieobecnością. Sugerują, że nasz nawyk postrzegania pozytywu jako mocno obecnego w rzeczywistości wcale nie powinien być taki oczywisty. Strategie łączenia białych powierzchni z przezroczystymi Maciej Gąbka za każdym razem rozgrywa inaczej. Myli tropy. Stawia nas w sytuacji permanentnego wątpienia i zadawania pytań o (nie)obecność. Wymaga od nas aktywności, ponieważ te prace balansują pomiędzy materialnością a dematerializacją. Grają z naszymi skłonnościami do stwierdzania czy opartego na pewności oznajmiania, że coś jest lub czegoś nie ma. W konsekwencji wskazują na wątpienie jako inspirujący i pozytywny aspekt ludzkiej kondycji.

Wystawa After positive jest pierwszym pokazem twórczości Macieja Gąbki w poznańskiej Galerii AT.

Maciej Gąbka (ur. 1993) w latach 2012–2017 studiował na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa, w UAP w Poznaniu. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski Różnia w pracowni prof. Mirosława Pawłowskiego. Był finalistą 15 edycji Artystyczna Podróż Hestii, laureatem Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na X Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, uczestnikiem Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2018 swoje prace prezentował na wystawie w Art Pavilion ERGO Hestia, w Warszawie. Artysta mieszka i pracuje w Poznaniu.

Maciej Gąbka. After Positive
Wernisaż: 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00
Od 16 kwietnia do 27 kwietnia 2018
Galeria AT w Poznaniu

Dodaj komentarz