Wystawy w BWA Kielce

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach organizuje 6 kwietnia wernisaż wystaw: w Galerii Górnej artystek bliźniaczek – kolaże z tkanin Anny Nawrot i fotograficzne obiekty Ireny Nawrot pt. Życie i śmierć – oraz w Galerii Dolnej wernisaż wystawy malarstwa artystów bliźniaków Witolda i Piotra Adamczyków pt. Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa. Z kolei w Galerii Małej zaprezentowane zostaną rysunki pt. Oceany Moniki Grobel. Wszystkie ekspozycje będą dostępne dla zwiedzających od 7 kwietnia do 4 maja.

Monika Grobel, „Oceany” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Grobel, „Oceany” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Życie i śmierć Anny i Ireny Nawrot to trzecia wspólna prezentacja artystek. Po ponad trzydziestu latach prezentujemy wspólnie swoje ostatnie realizacje w Galerii BWA w Kielcach. Tytuł wystawy odnosi się do stałego, wspólnego wątku w naszej twórczości – czasu, widzianego z perspektywy kobiecej. U Anny Nawrot kobiecość artykułowana jest jako refleksja wobec klisz kulturowych odnoszących się do postrzegania wizerunku współczesnej kobiety. U Ireny Nawrot owa kobiecość odwołuje się do własnej cielesności osadzonej w jej biografii. Anna zszywa szydełkowe kwadraty i tworzy z nich abstrakcyjne, barwne kompozycje. Irena zszywam fotografie i buduję z nich monochromatyczne lub kolorowe mandale. Anna naszywa na barwne tkaniny wycięte z kobiecej garderoby wizerunki kobiece. Irena zszywa wydobyte z domowego archiwum fotograficzne wizerunki swoje i jej najbliższych. U Anny motywem dyskretnie wplatanym w jej prace jest ludzka i zwierzęca czaszka. U Ireny czaszka jest motywem głównym prezentowanym w wielu wariantach. Anna sięga do popkultury, która bywa kiczem. Irena wykorzystuje estetykę kiczu, która zbliża się do popkultury. Ania posługuje się elementami polskiego folkloru. Irena eksploatuje motywy meksykańskiej sztuki ludowej. Kobiety z makatek Anny smutno patrzą. Ireny czaszki z mandali uśmiechają się zalotnie. Anna zmienia znalezione przedmioty w obiekty artystyczne. Irena zmienia produkowane seryjnie gadżety w obiekty unikatowe. Anna upiększa kobiety kwiatami. Irena upiększa kwiatami czaszki. Anna dekoruje kwiatami życie. Irena dekoruję kwiatami śmierć.

Wystawie towarzyszy katalog z nowymi pracami z 2018 roku wydany przez BWA w Kielcach, dostępny podczas trwania wystawy.

Anna i Irena Nawrot to bliźniaczki urodzone 21 marca 1960 roku w Jarosławiu. Absolwentki Instytutu Wychowania Artystycznego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplomy uzyskały w 1983 roku. Mieszkają i pracują w Lublinie.

Anna Nawrot od 1985 roku prowadzi z Janem Gryką autorską Galerię Białą w Lublinie. Jest kuratorką wystaw. Ma w swoim dorobku artystycznym realizacje 15 wystaw indywidualnych oraz udział w 54 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą. Działa w zakresie fotografii, instalacji, tekstu, obiektu i tkaniny. Wykorzystuje tekstylne przedmioty gotowe, takie jak: suknie, prześcieradła, krawaty, makatki, które poddaje swoistemu recyklingowi. Stają się one zapisem osobistych doświadczeń o podłożu biograficznym, a także szerzej komentowanych problemów związanych z kulturowym wizerunkiem płci, zagadnieniami gender.

Irena Nawrot od 1984 roku związana jest z macierzystą uczelnią (obecnie kieruje Zakładem Fotografii i Wiedzy Wizualnej). Od roku 2011 jest profesorem zwyczajnym. Ma w swoim dorobku 37 wystaw indywidualnych i udział w 79 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Działa w zakresie fotografii intermedialnej. Posługuje się techniką polegającą poddawaniu czarno-białych powiększeń procesowi wielokrotnego kolorowania. W swoich inscenizacjach fotograficznych własne doświadczanie ludzkiej cielesności traktuje, jako przekaz refleksji bardziej uniwersalnej, odnoszącej się do przemijalności, upływu czasu w kontekście osobistego doświadczenia. Od kilku lat powiela i zszywa swoje fotografie tworząc wielkoformatowe patchworki.

Projekt Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa Witolda i Piotra Adamczyków dotyczy problemu dwoistości osobowości istniejącej w człowieku w kontekście twórczości bliźniaczej jako nowej artystycznej kreacji. Problem podwójności osobowości rozumiany jest jako walka dobra ze złem, nierozerwalny niczym jin / jang, wschód i zachód, dzień i noc, kobieta i mężczyzna, sacrum i profanum, istniejące od zawsze, czyli od początku. Tak dualistycznie pojmowany świat objawił się mi w pracach ostatnich lat doprowadzając do jakby olśnienia, że najważniejszym problemem mojej podwójności jest bycie bliźniakiem.

Wystawie towarzyszy katalog wydany w 2017 roku, zawierający dogłębną analizę sztuki artystów. Autorką tekstu Podobni mimo różnic. Różni mimo podobieństw o malarstwie Witolda i Piotra Adamczyków jest Natalia Cieślak. W katalogu zamieszczone są także starannie dobrane i zaprojektowane reprodukcje: 59 prac i fotografii oraz biografie malarzy. Artystycznej wartości planowanych wystaw i publikacji, służących zrozumieniu sztuki dwóch braci bliźniaków, Natalia Cieślak dopatruje się w tym, że akt wspólnego malowania nie jest dla nich działaniem obliczonym na stworzenie dzieła sztuki o podwójnej atrybucji. Poprzez współpracę i realizację projektu malarskiego zasadzającego się na próbie zbadania podobieństw i różnic między pracami realizowanymi przez każdego z osobna przy użyciu tych samych materiałów i technik, dążą do zrozumienia istoty swej „podwójności”, przy jednoczesnej świadomości własnej indywidualności. Katalog przetłumaczony jest na język angielski przez Jana Wasiewicza. Do nabycia w trakcie trwania wystawy.

Witold Adamczyk – Urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku Wychowania plastycznego w latach 1987–1992. Dyplom uzyskał w 1992 roku w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego. Doktorat obronił w 2013 roku w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika. Obecnie mieszka, pracuje i tworzy w Rawiczu.

Piotr Adamczyk – Urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realistyczne. Wiele lat współpracował z gazetami, wykonując dla nich karykatury.

Monika Grobel – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artystka pochodząca z Lublina, od 2007 mieszka i pracuje w Dreźnie jako niezależna artystka i graficzka. Ma na swoim koncie wiele wystaw w Polsce i za granicą. W 2017 została przyjęta do Związku Artystów Drezdeńskich (Dresdner Künstlerbund) i Krajowego Związku Artystów Plastyków (Bundesverband Bildender Künstler).

Anna i Irena Nawrot, Życie i śmierć
Witold i Piotr Adamczyk, Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa
Monika Grobel, Oceany
Wernisaż: 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00
Od 7 kwietnia do 4 maja 2018 roku
BWA Kielce

Dodaj komentarz