• 2018-04-05

Dźwięki Wyszehradu, czyli Męski Chór Świętego Efraima w Krakowie

W niedzielę 8 kwietnia w Filharmonii Krakowskiej wystąpi Chór Męski Świętego Efraima z Budapesztu. Wieczór zatytułowany Dźwięki Wyszehradu zorganizowany został w ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej 2017/2018.

Męski Chór Świętego Efraima (źródło: materiały prasowe organizatora)

Męski Chór Świętego Efraima (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zespół powstał w 2002 roku z inicjatywy Tamása Bubnó, który poprowadzi niedzielny koncert. W składzie znaleźli się członkowie Zespołu Honvéd, Chóru Węgierskiego Radia czy Narodowego Chóru Męskiego, którzy specjalizują się w przede wszystkim w wykonawstwie muzyki cerkiewnej. W repertuarze zespołu znajdują się jednak ponadto pieśni wywodzące się z obrządku protestanckiego, gregoriańskiego, a także utwory Liszta, Bartóka czy Ligetiego. Męski Chór Świętego Efraima kładzie także duży akcent na prezentację kompozycji europejskiej muzyki współczesnej, w tym polskiej.

Podczas koncertu w Krakowie będzie można usłyszeć utwory z literatury męskich chórów Czech, Polski, Węgier i Słowacji. Oprócz dzieł Kodálya, Bartóka czy Liszta, zostaną zaprezentowane między innymi kompozycje Pendereckiego, Twardowski czy Lutosławskiego; a ponadto muzyka ludowa na fujarki, piszczałki i dudy w wykonaniu węgierskiego wirtuoza tych instrumentów, Balázsa Szokolaya zwanego „Bzykiem”.

Męski Chór Świętego Efraima – Dźwięki Wyszehradu
8 kwietnia 2018 roku
Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Dodaj komentarz