Open call: Sejsmograf 3

Organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie we współpracy z BWA w Tarnowie i Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach Sejsmograf 3 jest kontynuacją wcześniejszych edycji projektu Sejsmograf. Młoda Małopolska Scena Artystyczna, w tym roku dodatkowo rozszerzonym o województwo śląskie. Trzecia odsłona projektu odbędzie się w dniach od 22 do 24 czerwca w Galerii Bunkier Sztuki i stanie się okazją do podsumowania dotychczasowych działań Sejsmografu.

Open call: Sejsmograf 3 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Open call: Sejsmograf 3 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy o projekcie: Do udziału w trzeciej odsłonie projektu zapraszamy artystów młodszego pokolenia, identyfikujących się z regionami Małopolski i Śląska, a także wybranych kuratorów z Polski i zagranicy. Mamy nadzieję, że jak w poprzednich edycjach, spotkania będą okazją do wzajemnego poznania twórczości, uważnego przyjrzenia się praktykom najmłodszego pokolenia artystów, inspiracją do wymiany doświadczeń, a także bodźcem do dyskusji o modelach i strategiach pracy z absolwentami uczelni artystycznych. Projekt podzieliliśmy na sesje zamknięte i publiczne dyskusje panelowe – w poprzednich dwóch edycjach dyskutowaliśmy m.in. o systemach wsparcia i promocji dostępnych w uczelniach wyższych, stypendiach miejskich, modelach rezydencji artystycznych, konstrukcjach przeglądowych wystaw dedykowanych rozpoznawaniu najświeższych praktyk czy międzynarodowych konkursach. W ramach sesji artystyczno-kuratorskich uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnej twórczości w dowolnej formie i za pomocą rozmaitych mediów. Zaplanowaliśmy także czas na nieoficjalne poznawanie się, swobodną rozmowę, nieformalną wymianę doświadczeń i kontaktów.

Warsztaty, konsultacje, rozmowy z krytykami, kuratorami i wreszcie prezentacje twórców odbędą się w instytucjach organizatorów, czyli w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i w BWA w Tarnowie i partnerów, m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Galerii Szara w Katowicach, ASP w Katowicach, ale również w innych, niezależnych przestrzeniach wystawienniczych.

W naborze do Sejsmografu 3 może wziąć udział każda artystka/każdy artysta, która/który spełnia następujące warunki: jest osobą w wieku do 33. roku życia, jest studentem/studentką roku dyplomowego studiów licencjackich lub magisterskich albo też jest artystą/artystką profesjonalnym/profesjonalną, posiadającym/posiadającą dyplom wyższej uczelni artystycznej lub innej uczelni oferującej naukę w ramach kierunków artystycznych, mieszka i/lub tworzy w regionie Małopolski lub Śląska. Więcej szczegółów na temat naboru jest dostępnych na stronie organizatora.

Sejsmograf 3. Młoda Małopolska i Śląska Scena Artystyczna
Zgłoszenia do 20 kwietnia 2018 roku

Dodaj komentarz