Sylwester Ambroziak – Mamma I’m Coming Home

W maju 2018 Sylwester Abmroziak, należący do czołówki polskich rzeźbiarzy, autor monumentalnych inscenizacji w przestrzeniach wielu polskich miast, pokaże swoje dzieła w Przystani Sztuki w Poznaniu. Wernisaż wystawy Mama, I’m Coming Home Sylwestra Ambroziaka odbędzie się 24 maja. W ramach wydarzenia odbędzie się także debata Przestrzeń publiczna = przestrzeń wspólna. Wykluczenia a budowanie społeczeństwa różnorodności.

Sylwester Ambroziak, „Mama, I'm coming home” plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwester Ambroziak, „Mama, I'm coming home” plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mama, I’m Comming Home to tytuł dzieła Sylwestra Ambroziaka, które łączy rzeźbę, animację i dźwięk. Inscenizacja na pograniczu teatru, sztuk plastycznych oraz filmu zaprojektowana została dla Przystani Sztuki – placu pomiędzy Concordią Design a nowo powstałym budynkiem Bałtyk w sercu Poznaniu. Wystawa dotyka problemu wykorzenienia i przemocy, których doświadczają ludzie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Zmuszeni do exodusu i masowych przemieszczeń nieuchronnie doświadczają alienacji. Bolesną konsekwencją nierówności rozwoju ekonomicznego, konfliktów zbrojnych i migracji jest wzrastająca na świecie liczba „globalnych sierot”, które, pozbawione opieki rodzicielskiej, cierpią z powodu samotności i utraty więzi rodzinnych. Zagadnienie wykorzenienia nie pozwala nie myśleć o wpływie zachodnioeuropejskiej cywilizacji, ogarniętej ideą postępu, na aktualny stosunek do samej istoty człowieczeństwa.

Centralnym obiektem na wystawie jest Piaskownica –przeskalowana klatka mieszcząca rzeźby, która zarówno wpisuje się wizualnie w otaczającą architekturę, jak i organizuje przestrzeń Przystani Sztuki, wytyczając kierunki komunikacyjne. Wystawę będzie współtworzyć także ok. 40 rzeźb wykonanych z żywicy epoksydowej, akrylowej i masy bitumicznej. Niektóre z nich, dzięki wbudowanym w nie mechanizmom, ożywi ruch i dźwięk. Swoim kształtem rzeźby nawiązują do pierwotnej sztuki figuratywnej, ale także do embrionalnych form ludzkich. Skłaniają przez to do dyskusji o niezbywalnych prawach człowieka, w tym – prawie do egzystencji. Niemowlęca „prostota ducha”, wyrażona w czytelnych znakach, daje szansę na porozumienie, które pozwoli odnaleźć elementarny wymiar komunikacji, jaki spotykamy w zabawie i pierwotnym rytuale. Ale pozwoli także uzmysłowić sobie, jak bardzo niewinność narażona jest na przemoc, wyobcowanie i wykluczenie ze wspólnoty.

Sylwester Ambroziak – Mamma I’m Coming Home
kurator: Prof. UAM dr hab. Michał Haake
Wernisaż: 24 maja 2018 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 4 lipca 2018 roku
Przystań Sztuki, ul. Roosevelta 22, Poznań

Dodaj komentarz