Projekt Niewyczerpalność

Projekt wystawienniczy Niewyczerpalność ma na celu wypracowanie nowej hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii – nie wpisuje się w ramy zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej pogłębia refleksję nad konwencjonalnymi scenariuszami takimi jak koncert, performans i environment. Podejmowane działania mają doprowadzić do usytuowania odbiorcy w roli sprawczego podmiotu, a zarazem wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej i stworzyć w niej nową sytuację społeczną.

Kama Sokolnicka, 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kama Sokolnicka, 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach projektu odbędzie się sześć występów, których celem jest zaburzenie dotychczasowych relacji przestrzenno-społecznych i otwarcie publiczności na nowe sposoby postrzegania dźwięku.

Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń i praktyki związane z jej opisem i użytkowaniem. Galeria, poddana specjalnej aranżacji, stanie się miejscem w pełni modułowym i przekształcalnym. W nawiązaniu do założeń architektury otwartej wykreowane otoczenie będzie podatne na nieustanne modyfikacje, pozostawiając użytkownikom swobodę w określeniu przeznaczenia poszczególnych elementów. Tak przygotowane środowisko stanie się polem do eksperymentów muzycznych, polegających na radykalnym przeobrażeniu sytuacji scenicznej.

Działania artystyczne prezentowane w ramach Niewyczerpalności można określić jako przykłady tzw. postawy postawangardowej. Pozwala to na nowo podjąć rozważania nad słynną dychotomią w rozwoju muzyki współczesnej: podziału na muzykę awangardową i eksperymentalną. Awangarda jest tu rozumiana jako dążenie do wytworzenia oryginalnych, nowych środków wyrazu w obrębie określonego medium. Eksperymentalizm stanowi natomiast tendencję ukierunkowaną na radykalne rozbijanie granic pomiędzy mediami.

Artyści zaproszeni do udziału w projekcie kojarzeni są z praktyką eksperymentalną. W działaniach dystansują się od ideałów nowoczesności. Podkreślają sceptyczny stosunek wobec myślenia utopijnego, pojmowanego jako skłonność do wyznaczania nowych norm i paradygmatów, rozumianego jako w pełni dookreślonego i „wyczerpanego”. Ich twórczość cechuje niegotowość – poszczególne realizacje nie przyjmują ostatecznej formy i nie zamykają się w obrębie określonej dyscypliny ani nie roszczą sobie pretensji do zmiany rzeczywistości. Poszczególne działania będą się odwoływać do wielkich tematów sztuki awangardowej (m.in. maszyny i nowego człowieka), prezentując krytyczne sposoby ich problematyzowania.

Terminarz występów: 13 kwietnia – Scott Cazan, 27 kwietnia – Mario de Vega, 10 maja – Ryoko Akama, 26 maja – Koen Nutters, 9 czerwca – Alessandro Bosetti, 23 czerwca – Yun Ingrid Lee. Wszystkie występy będą zaczynać się o godz. 19.00.

Niewyczerpalność
Artyści: Kama Sokolnicka, Ryoko Akama, Alessandro Bosetti, Scott Cazan, Mario de Vega, Yun Ingrid Lee, Koen Nutters
Kurator: Paweł Szroniak
Koordynatorka: Dorota Bucka
Wernisaż: 13 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00
Od 13 kwietnia do 24 czerwca 2018 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz