Znamy liczbę uczestników konkursu Artystycznej Podróży Hestii 2018

Na tegoroczne zaproszenie do wejścia w pole sztuki odpowiedziało aż 395 młodych twórców – studentów IV i V roku kierunków artystycznych na polskich uczelniach. Listę finalistów 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii poznamy w maju, po zakończeniu pierwszego etapu obrad jury. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu, połączone z wernisażem wystawy finałowej, odbędzie się natomiast 25 czerwca w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Obrady jury. Konkurs Artystyczna Podróż Hestii 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obrady jury. Konkurs Artystyczna Podróż Hestii 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W niedzielę 25 marca zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń do 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. Swoje konkursowe propozycje z obszarów malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej oraz performansu nadesłało 395 studentów IV i V roku kierunków artystycznych prowadzonych przez polskie uczelnie.

Prace uczestników konkursu APH oceniane są w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej. I tak, jury konkursowe wybierze teraz finalistów, których nazwiska poznamy 9 maja. To właśnie prace tych młodych twórców będzie można zobaczyć na wystawie finałowej w Muzeum nad Wisłą 25 czerwca. Podczas towarzyszącej wernisażowi gali finałowej konkursu APH ogłoszone zostaną również nazwiska laureatów.

Przed uczestnikami 17. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w światowych centrach sztuki nowoczesnej – Nowym Jorku i Walencji. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia oraz nowe wyróżnienie przyznawane przez organizatora konkursu – Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Jest nią 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”.

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA a ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Politechnika w Walencji, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 40 dzieł; zrealizowano również 27 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku i Walencji, 44 wystawy indywidualne oraz zbiorowe w całym kraju.

395 uczestników konkursu Artystyczna Podróż Hestii
26 marca 2018 roku

Dodaj komentarz