Kamil Kuskowski w Galerii RING

Najnowszą wystawę Kamila Kuskowskiego można oglądać w Galerii RING do 20 kwietnia, natomiast wernisaż odbędzie się 6 kwietnia.

Kamil Kuskowski, „Moja Prywatna Kolekcja Sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kamil Kuskowski, „Moja Prywatna Kolekcja Sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje 3 cykle malarskie eksplorujące zagadnienia dadaizmu, wartości sztuki w relacji do jej wartości rynkowych oraz relacji: odbiorca – dzieło sztuki – twórca. Kuskowski przełamuje schematy w myśleniu o sztuce i prowokuje do refleksji nad jej instytucjonalną reprezentacją. W swoich pracach zestawia ze sobą tradycyjne ideologie uprawiania sztuki ze współczesnymi strategiami artystycznymi. Malarska twórczość Kuskowskiego jest zapisem ciągłych zmagań z medium malarskim, z miejscem malarstwa w sztuce oraz jego historią, a zarazem stanowi refleksję nad ramami instytucjonalnymi sztuki.

Kamil Kuskowski – ur. 19.07.1973 w Zakopanem. Absolwent ASP im. Wł. Strzemińskiego; dyplom z wyróżnieniem zrealizował w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi. W roku 2012 uzyskał tytuł profesora. Od 2010 r. jest związany z Akademia Sztuki w Szczecinie, gdzie pełni funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów oraz funkcję kierowniczą w Pracowni Działań Audiowizualnych i Perfomatywnych. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał też udział w wielu wystawach zbiorowych.

Kamil Kuskowski w Galerii RING
Wernisaż wystawy: 6 kwietnia 2018 roku, godz. 18. 45
Ekspozycję można oglądać do 20 kwietnia, 2018 roku
Galeria RING, Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz