Wystawa Bartosza Czarneckiego w Rumunii

Galeria Stalowa zaprasza na wystawę malarstwa Sign Bartosza Czarneckiego w Galerii IAGA w Cluj-Napoca w Rumunii.

Bartosz Czarnecki, „W polu”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartosz Czarnecki, „W polu”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W swoich obrazach i rysunkach dążę do zobrazowania zjawiska, które nie jest jedynie prostym odtworzeniem rzeczywistości. Stosuję różne zabiegi malarskie, nieraz formalnie i technicznie odległe od siebie. Podyktowane jest to potrzebą przekonującego pokazania niektórych stanów mego umysłu, a ściślej – struktur mojej pamięci. Dlatego staram się budować obraz za pomocą abstrakcyjnych form malarskich, których odpowiednie konfiguracje mogą sugerować nawiązania do świata przedstawiającego.

Jednocześnie w procesie tworzenia skupiam się na tym, aby najpierw widzialne były „abstrakcyjne” cechy malowidła, a następnie, poprzez nie-przedstawiające. Kolejność ta jest dla mnie bardzo ważna, stanowi bowiem, moim zdaniem, istotę malarstwa w ogóle – tak przecież funkcjonuje język malarstwa – mówi Bartosz Czarnecki.

Bartosz Czarnecki. Sign
Od 23 marca do 28 kwietnia 2018 roku
Galeria IAGA w Cluj-Napoca, Rumunia

Dodaj komentarz