Konkurs dla kuratorów

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy indywidualnej lub zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska wpisujące się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej. W konkursie mogą wziąć udział zarówno kuratorzy indywidualni, jak i zespoły kuratorskie.

Konkurs dla kuratorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs dla kuratorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrodą w konkursie będzie realizacja wystawy kuratorskiej w przestrzeni Galerii oraz honorarium w wysokości 2000 zł. Budżet przeznaczony na jej realizację to 8 000 zł. Wystawa będzie prezentowana od grudnia 2018 roku do stycznia 2019 roku.

Do obowiązków kuratora, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć: realizacja i aranżacja wystawy, uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie, napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów, współpraca z zespołem Galerii przy przygotowywaniu warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie, dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

Wybór projektu: Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w dniu 29 czerwca. Zostanie wskazany projekt zwycięski oraz projekt rezerwowy. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 10 lipca. Szczegółowe informacje ma temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Galerii.

Konkurs dla kuratorów
Organizator: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2018 roku, godz. 18.00

Dodaj komentarz