Realizm. Dwa spojrzenia

Od 20 marca w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy jest czynna wystawa Realizm. Dwa spojrzenia. Realizm jest pojęciem wieloznacznym – w szerokim rozumieniu obejmuje wszelkie artystyczne dążenia do odwzorowania rzeczywistości. Ale – ze względu na swoją etymologię – pochodzi od łacińskiego realis, co znaczy prawdziwy – jest zarazem określeniem bardzo zobowiązującym. Pytanie o realizm staje się tym samym – pytaniem o prawdę.

Anna Waligórska, „Basen”, 2005 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Waligórska, „Basen”, 2005 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Realizm. Dwa spojrzenia pokazuje dwie drogi dochodzenia do prawdy w malarstwie: z jednej strony – hiperrealistyczną iluzję, z drugiej – realistyczną metaforę. Można mówić także o dwóch, jednakowo ważnych, etapach poznawania – o obserwacji i refleksji, o czytaniu natury rzeczywistości i wsłuchiwaniu się w nią. Pierwsze spojrzenie – skupione na powierzchni świata realnego – jest pozbawioną emocji reporterską relacją, grą zręczności warsztatowej, niekiedy rodzajem zabawy formalnej. Spojrzenie drugie – posługując się w różnym stopniu wypracowaną realistyczną formą – szuka tego, co zakryte przed oczyma patrzącego. Nie chodzi tu o dorównanie rzeczywistości w naśladowaniu jej, ale – poprzez studiowanie detalu – o zrozumienie porządku rzeczy. Mimesis staje się próbą zatrzymania czasu i doświadczenia jego istoty – poszukiwaniem prawdy, budowaniem pamięci.

Do wystawy zaproszeni zostali artyści (Rafał Borcz, Martyna Borowiecka, Tadeusz Boruta, Katarzyna Karpowicz, Tomasz Kucharski, Henryk Laskowski, Jarosław Lewera, Aldona Mickiewicz, Agnieszka Nienartowicz, Natalia Rybka, Grażyna Smalej, Janusz Szpyt, Jacek Sztuka, Anna Waligórska, Łukasz Zedlewski), dla których realistyczny warsztat, jest ważną, często fundamentalną zasadą tworzenia. To właśnie poprzez koncentrację na formie obrazów, bardziej niż na konceptualnych zamysłach ich twórców, możliwy jest – niekiedy bardzo burzliwy – bezpośredni dialog dzieła sztuki z jego odbiorcą.

Danuta Pałys (fragment tekstu do katalogu)

Realizm. Dwa spojrzenia 
Kuratorka: Danuta Pałys
Od 20 marca do 29 kwietnia 2018 roku
Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Dodaj komentarz