Nowe w Kronice

24 marca w Kronice w Bytomiu zostaną otwarte trzy nowe wystawy: Grzegorza Hańderka Nic się nie stało, Małgorzaty Szandały Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem oraz Doroty Hadrian Marzanna.

Grzegorz Hańderek, „Nic się nie stało” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Hańderek, „Nic się nie stało” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Grzegorza Hańderka Nic się nie stało odnosi się do problemu wspólnoty symbolicznej i wyobrażonej, odwołującej się do zmitologizowanej przeszłości bądź kształtowanej na traumie czy mityczno-symbolicznym instynkcie o quasi-religijnym rodowodzie, a także wspólnoty jako zjawiska opresyjnego. Tytuł wystawy, zapożyczony z kibicowskich haseł mających osłodzić gorycz porażki, odnosić też może do nieprzepracowanej winy, tabuizowanej i wypartej. Ekspozycja składa się z korespondujących ze sobą instalacji, ucieleśniających zagadnienie emocji w przestrzeni publicznej oraz kwestii nadawania sensu klęsce. Grzegorz Hańderek metaforyzuje aktualną imagologię – rozpoznane komunikaty emocjonalne, mające za zadanie zbudowanie plemiennej wspólnoty, jej mobilizację.

O wystawie Małgorzaty Szandały: Wszystko zaczyna się od języka: jego struktury, zawartych w niej znaków i kodów; znaczącego i znaczonego. Jego fizyczne reprezentacje: pojedyncze elementy, obrazy czy fotografie nie mają sensu, jeśli nie odnoszą się do tego, co znane. Przez łączenie anonimowych obrazów czy obiektów z pojęciami, kulturowymi kodami, następuje odkrywanie znaczeń. Powstają kolaże skojarzeń, które nachodzą na siebie, łączą się — czasem w najmniej oczywistych momentach. Artystka obudowuje je kontekstami, znaleziskami, którymi mogą być zasłyszane anegdoty, archiwalne fotografie czy własne interpretacje. Z zestawień rodzą się nowe opowieści lub reinterpretacje danych zastanych. Ze zdobytych materiałów powstaje rodzaj kłącza — nieskończona siatka nawiązań i powiązań, dopełniających się historii, bez wyraźnego początku i końca.

Małgorzata Szandała, „Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Szandała, „Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Służbówka to długofalowy projekt artystyczny Doroty Hadrian. Jego nadrzędnym celem jest aktywizacja lokalnych społeczności poprzez wprowadzenie sztuki w ich codzienne życie. Odpowiada również na problem braku uczestnictwa w wydarzeniach w polu sztuk wizualnych i pokrewnych im dziedzin artystycznych dla mieszkańców miasta, szczególnie tych pochodzących z trudnych środowisk. Nazwa projektu pochodzi od miejsca, w którym docelowo będą prezentowane efekty współpracy: jednego z pomieszczeń CSW Kronika, będącego niegdyś pomieszczeniem dla służby. Wykorzystując je w tym celu oraz zachowując tę pierwotną nazwę chcemy symbolicznie odwrócić role: pomieszczenie galerii będzie teraz pełniło rolę służebną społecznościom wykluczonym, będzie miejscem, w którym będą one mogły wyrazić siebie w twórczy sposób. Z założenia ma on dawać głos społecznościom niesłyszalnym, defaworyzowanym, takim jak na przykład pewne grupy zawodowe o charakterystycznych problemach, mniejszości narodowe, długotrwale bezrobotni. Realizacja zadania będzie polegać na stworzeniu wystawy wokół problemu konkretnej grupy społecznej, wspólnie z jej przedstawicielami.

Grzegorz Hańderek. Nic się nie stało
Kurator: Stanisław Ruksza
Współpraca: Katarzyna Kalina

Małgorzata Szandała. Internacjonalizm: przypis do landszaftu z fikusem i szpilplacem
Kuratorka: Agata Cukierska

Dorota Hadrian. Marzanna
Kuratorka: Katarzyna Kalina
Współpraca: Agata Cukierska

Otwarcie wystaw: 24 marca 2018 roku, godz. 19.00
Wystawy czynne do 28 kwietnia 2018 roku
Kronika w Bytomiu

Dodaj komentarz