Spotkanie z Grzegorzem Klamanem

Do Kulturhauz przyjadą artystki i artyści z Gdańska. Co miesiąc będą prezentować jedną pracę oraz opowiadać o swojej działalności. 24 marca w Toruniu odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Klamanem.

Grzegorz Klaman (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Klaman (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Klaman – artysta, kurator, aktywista, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Intermedialną. W latach 1980–1985 studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Zajmuje się instalacją, działaniami w przestrzeni publicznej (obiekty i rzeźby wielkoskalowe w relacji do architektury ), sztuką krytyczną oraz bioartem analizującą dyskursywne relacje ciała, władzy, wiedzy i nauki. W Kulturhauz zaprezentowana będzie jedna z ostatnich prac artysty.

Macierz to stan ulokowania w przyjaznym bezpiecznym środowisku, które jest podłożem dalszego rozwoju. To podstawowe umocowanie definiujące graniczne uwarunkowania podmiotu wobec rzeczywistości biologicznej jak i społecznej. Dedykowany czas bezinteresownie wspiera wysiłek wzrostu i rozwoju w celu uzyskania elementarnej, lecz mocno ograniczonej samodzielności. To okres symbiotyczności ciał połączonych wspólnym celem przedłużenia kontinuum życia. Nie jest to jednak doskonała kryjówka odporna na wszelkie negatywne oddziaływania, nie jest całkowicie niezależna i samowystarczalna wobec zewnętrznych bodźców impulsów i toksyn. Macierz sama w sobie jest stanem zrównoważonego napięcia pomiędzy życiem a śmiercią a stany pośrednie to gorączka, zmęczenie, zatrucia, wyczerpanie, skurcze, wiotczenie, ból, wyłączenie wszelkich receptorów.

Jednakże to mikro środowisko jest jednym z najlepszych jakie znamy aby wchodzić w świat. Macierz nie jest celą dla nowych form życia, obwarowaną nakazem rozrodu i reprodukcji podług określonych norm lub zasad, jest wręcz poza zasadami, sama w sobie zatem, nie jest niczyją własnością ani zakładniczką polityki. Globalne turbo kapitalistyczne społeczeństwo dąży do podporządkowania żywych podmiotów ekonomii i utowarowieniu jego informacyjnego potencjału. Pośrednictwo pomiędzy życiem a śmiercią konstytuujące nieesencjalistyczny witalizm, który prowadzi nas do ciała poszerzonego, a w konsekwencji prawdopodobnie do podmiotu postludzkiego. Nowe życie to limitowana potencjalność, śmierć to wirtualna nieskończona możliwość nowych zewnętrznych kosmicznych form. Macierz to przebłysk zoe nieokiełznanej bezosobowej formy życia.

Obiekt zawierający spreparowane łożysko w roztworze spirytusowo-formaldehydowym, odwołujący się do fragmentu kobiecego szkieletu tak uformowany, iż jednocześnie przywołuje skojarzenia z kształtem polskiego godła. Stechnicyzowany, para medyczny charakter tej pracy przypomina o sile biowładzy nad ludzkimi ciałami w szczególności upolitycznionymi ciałami kobiet.

Spotkanie z Grzegorzem Klamanem. Wykład i wernisaż wystawy
24 marca 2018 roku
godz. 17.00 – wykład Ciało/ władza/wiedza
godz. 18.30 – wernisaż
Kulturhauz w Toruń

Dodaj komentarz