Duet w życiu, jak i w sztuce

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Galeria Ego zaprezentuje wystawę dwójki młodych artystów, absolwentów poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego (oboje obecnie związani zawodowo z macierzystą uczelnią). Ich wieloletnia znajomość, a często i współpraca artystyczna staje się wizualną opowieścią o wspólnym terytorium, jego przekraczaniu, opuszczaniu (i powracaniu). Ekspozycja porusza także temat przenikania się mediów, zapożyczeń i cytatów itp.

„Are We There Yet?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Are We There Yet?” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Ewy Kubiak oraz Piotra Macha bada filiacje i różnice między artystami, którzy stanowią duet, tak w życiu, jak i sztuce. Nieco mroczny plakat, ukazujący kobietę i mężczyznę na złomowisku, gdzie każde patrzy w inną stronę, pozwala nam jednak zwątpić w status ich deklaracji, a przynajmniej wziąć ją w lekki cudzysłów, znoszący wyraźną granice między punktem wyjścia i dojścia. Nie mamy również wątpliwości, że ich spotkanie w jakimś momencie życia oraz wynikające z niego konsekwencje dla sztuki w tym przypadku określone zostało przez zachowanie złożonej natury indywidualności. Ton prezentacji wątków dotyczących osobistej relacji dwójki bohaterów, nadawany jest przez konwencje i tematy filmowe, realizowane przez nich w medium wideo oraz rysunku.

Zakres wspólnych zainteresowań artystów dopełnia ponadto wyczuwalna w ich pracach inklinacja do tekstu, co dodatkowo podbija stawkę prowadzonej przez nich gry z widzem. Dotyczy ona nie tylko kwestii rozproszonego autorstwa, świadomych lub podskórnych zapożyczeń, ale może przede wszystkim zacierania granic między rzeczywistością a fikcją. Wiodąca okazuje się przy tym konwencja kina drogi, sygnalizowana w tytułowym pytaniu wystawy, zapętlającym początek i koniec. W efekcie przyjęcia zasady kinematograficznej umowności jako wiodącej idei wystawy między zaprezentowanymi na niej pracami powstaje sieć intertekstualnych odniesień, w których przesłanki wynikające z indywidualnych, przeplatających się ze sobą biografii schodzą na dalszy plan w stosunku do biografii rozumianej jako fascynująca konstrukcja, wykraczająca poza faktograficzną koncepcję autorstwa.

Macha i Kubiak pokazują ponadto, że z pewnymi wyjątkami – w postaci chociażby duetu Gilbert & George, świadomie prezentującego nieosiągalną w życiu koncepcję jedności między partnerami – raczej trudno zakładać, że artyści eksponować będą biografie spod znaku długiego, szczęśliwego i twórczego życia. [...]

Ewelina Jarosz

Ewa Kubiak, Piotr Macha. Are We There Yet?
Od 21 marca do 10 maja 2018 roku
Galeria Ego w Poznaniu

Dodaj komentarz